طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

هر چه تغییرات محیط سریع تر می شود سطوح رقابت شدیدتر می شود و سازمان ها فرصت کمتری برای تصمیم گیری و اجرا در اختیار دارند. بر همین اساس حلقه بین طرح ریزی و پیاده سازی تنگ تر و تنگ تر می شود. مدیریت استراتژیک چیزی بجز مدیریت دانش، مدیریت تغییر و مدیریت ریسک نیست. جنبه ی سخت استراتژی شامل مفاهیم، تعاریف و فرایندهای طرح ریزی و اجرا برای همه قابل درک است. آنچه نیاز به تعمق بیشتر دارد جنبه ی نرم استراتژی است از جمله رهبری، فرهنگ سازی و کار گروهی که زیرساخت های اجرای موفق استراتژی را فراهم می کنند. ایجاد یک نظام طرح ریزی با این ویژگی که فاصله ی تئوری و پارادایم جدید را با کارکنان سازمان کوتاه کند و در یک گام طرح ریزی را عملیاتی نماید. محور اصلی این مقاله است. مهم ترین وجه این فرایند ایجاد مشارکت، هم افزایی و عزم اجرایی در کارکنان شرکت است که تجربه ما در شرکت صاایران آن را تایید می کند. حضور فعال حدود 200 نفر به طور مستقیم و حدود 3500 نفر به طور غیر مستقیم در تکوین و پیاده سازی این نظام، حاکی از پویایی و موفقیت آن در شکوفایی ظرفیت های درونی و توانمندی های مدیران و کارشناسان شرکت، برای ترسیم مسیر آینده و تضمین بقای شرکت است که خود اجرای برنامه، نظارت، پاییدن و پویاسازی آن را بر عهده خواهند داشت.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Strategic Planning: An Iterative Model

نویسنده [English]

  • ebrahim mahmoodzadeh
چکیده [English]

Speed of change in marketplace has become so rapid that the time available  for organizations to plan and then implement strategy has diminished. The challenge of strategy execution is more relevant today than ever before. Most management systems were designed to meet the needs of a stable, incrementally changing world, fail to meet the needs of today's dynamic economy. Strategic management is to continually manage change, risk, and knowledge sharing. The hard side of strategic management, i.e. how formulating strategy is well studied in last few decades. Now it is the soft aspects that needs more focus. Leadership,culture and team work would be more effective in successful implementation of strategy. Cascading strategy