دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
تبیین نقش نوآوری سازمانی و سرمایه اجتماعی

سلطانعلی شهریاری؛ محمد شهرابی فراهانی

دوره 30، شماره 99 ، فروردین 1400، ، صفحه 79-102

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.47511.3445

چکیده
  در سال‌های اخیر، اجرای مسئولیت‌ اجتماعی به چالشی برای بسیاری از کسب‌وکارها تبدیل شده است. یکی از مهم‌ترین سوالات درباره مسئولیت‌پذیری اجتماعی، تاثیر آن بر عملکرد شرکت است. اگرچه برخی پژوهش‌ها به بررسی این رابطه پرداخته‌اند، تاکنون توافقی بر سر نحوه و نوع اثرگذاری آن به‌دست نیامده است. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مسئولیت‌پذیری ...  بیشتر

تأثیر شفافیت سازمانی بر مدیریت جنجال- نتیجه با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی

مهدی دیهیم پور

دوره 28، شماره 94 ، دی 1398، ، صفحه 39-62

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.41318.3271

چکیده
   ذی‌نفعان هر سازمان جهت تحقق اهداف خودشان از هر ابزاری استفاده می‌نمایند که یکی از این ابزارها، جنجال‌آفرینی جهت نیل به نتیجه مطلوب است؛ بنابراین تحقیق حاضر باهدف مدیریت جنجال – نتیجه افراد با تأکید بر متغیرهای شفافیت سازمانی و سرمایه اجتماعی انجام‌شده که ازنظر هدف کاربردی و ازنظر روش، توصیفی- پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری ...  بیشتر

عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10104

چکیده
  دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده ...  بیشتر

تاثیر سرمایه اجتماعی بر تسهیم دانش و سرمایه فکری

سیدمحسن علامه؛ هدی توکلی؛ ریحانه السادات طبائیان

دوره 25، شماره 80 ، تیر 1395، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.4031

چکیده
  سرمایه اجتماعی از مفاهیم نوینی است که نقشی بسیار مهم­تر از سرمایه فیزیکی و انسانی در سازمان­ها و جوامع دارد و امروزه در جامعه شناسی و اقتصاد و به­تازگی در مدیریت و سازمان به صورت گسترده­ای مورد استفاده قرار گرفته است. سرمایه اجتماعی مفهومی چند­بعدی است. پژوهش­های مختلف سه بعد ساختاری ،رابطه­ای و شناختی را برای سرمایه احتماعی ...  بیشتر

بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

سعید غیاثی ندوشن؛ احسان امین الرعایا

دوره 25، شماره 80 ، تیر 1395، ، صفحه 183-209

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.4035

چکیده
  امروزه انواع جدیدی از سرمایه‌های سازمانی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مطرح شده‌اند که سرمایه‌های فیزیکی در سایه آن‌ها باعث ارتقای سازمان می‌شود. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های ...  بیشتر

رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی

دوره 21، شماره 69 ، دی 1391، ، صفحه 151-170

چکیده
  سرمایه های مرتبط با منابع انسانی، یکی از مهمترین منابع کسب و کارهای کوچک است که با توجهبه ماهیت کاری اینگونه سازمانها یکی از عوامل تضمین کننده موفقیت آنها در دنیای تجاری امروزاست. در اینگونه کسب و کارها، به دلیل تعداد کم کارکنان، رهبر نقش پویاتری در فرآیندهایسازمانی دارد و میتواند در استفاده بهینه از منابع انسانی راهگشای سازمان باشد ...  بیشتر

رفتارهای شهروندی سازمانی به عنوان متغیر میانجی میان حمایت سازمانی ادراک شده و سرمایه اجتماعی

میلاد بختی؛ محسن ترابی؛ آرین قلی‌پور

دوره 21، شماره 66 ، دی 1390، ، صفحه 25-46

چکیده
  این مقاله با تأکید بر سرمایه اجتماعی به عنوان یکی از اصلی‏ترین دارایی‏های نامشهود سازمان‏های امروزی، سعی در غنی سازی ادبیات این حوزه و هم چنین کمک به مدیران جهت حفظ و خلق آن در سازمان دارد. از این رو به تبیین و برازش مدلی پرداخته است که در آن حمایت سازمانی ادراک شده توسط کارکنان را به عنوان یکی از منابع ایجاد سرمایه اجتماعی بر می‏شمرد ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

نادر مظلومی؛ افشین فتح الهی

دوره 18، شماره 54 ، شهریور 1386، ، صفحه 77-96

چکیده
  مدیران دور اندیش دائما در جستجوی ابزارهایی هستند که بهره وری سازمان خود را ارتقا بخشند اما تغییرات شرایط محیطی ایجاب می کند که برای هر شرایط ابزار مناسب آن انتخاب گردد. در عصر جهانی سازی، فشارهای رقابتی به حدی تشدید شده است که حرکت در مسیر بهره وری و هدف اصلی حاکمیت شرکتی برای شرکت ها به تنهایی مقدور نیست. از این رو مدیران ناگزیرند به ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

دوره 9، شماره 33.34 ، شهریور 1381، ، صفحه 9-26

چکیده
  امروزه در کنار سرمایه های انسانی، مالی و اقتصادی، سرمایه دیگری بنام سرمایه اجتماعی مورد بهره برداری قرار گرفته است. این مفهوم به پیوند ها و ارتباطات میان اعضای یک شبکه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد که با خلق هنجارها و اعتماد متقابل موجب تحقق اهداف اعضا می شود. این مقاله با ارائه تعاریف و مقایسه دیدگاه های صاحبنظران عمده به تعریف ...  بیشتر