سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مدیران دور اندیش دائما در جستجوی ابزارهایی هستند که بهره وری سازمان خود را ارتقا بخشند اما تغییرات شرایط محیطی ایجاب می کند که برای هر شرایط ابزار مناسب آن انتخاب گردد. در عصر جهانی سازی، فشارهای رقابتی به حدی تشدید شده است که حرکت در مسیر بهره وری و هدف اصلی حاکمیت شرکتی برای شرکت ها به تنهایی مقدور نیست. از این رو مدیران ناگزیرند به همکاری با شرکت های دیگر و حتی رقبای خود اقدام کنند و از این طریق با اطمینان بیشتری قدم بردارند. شراکتهای راهبردی در قالب همکاری بین شرکتی، عصای دست حرکت اثر بخش سازمان ها در فضای رقابتی کنونی به شمار می آید. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Social Capital and Strategic Alliances

نویسندگان [English]

  • nader mazlumi 1
  • afshin fathollahi 2

چکیده [English]

Finding proper means to promote productivity is an everlasting quest for managers of today. In many cases globalization, has enhanced competitive forces to the point that no single company can achieve its. Presumed performance by itself thus making strategic alliances as a must in their highly competitive environment. Literature suggest that organizational soft factors, like social capital play key role in the success of the strategic alliances. In the wake of the required mutual trust and commitment among partners, desired outcomes could not materialize. In this paper we provide a conceptual model that indicates how and why social capital can be used to positively affect success of strategic alliances. In this respect A systematic literature review as a recognized evidence based tool has been utilized.

دوره 18، شماره 54
تابستان 1386
صفحه 77-96
  • تاریخ دریافت: 16 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 16 مهر 1395