1. مدیریت ریسک شناسی

صفحه 1-11

شمس السادات زاهدی


2. مدیریت دولتی از نگاه نظریه انتقادی

صفحه 12-40

سید مهدی الوانی؛ حسن دانایی فرد


3. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

صفحه 33-48

سید حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی


4. شناسایی عوامل موثر در عدم اتکای حسابرسان مستقل بر کار حسابرسان داخلی

صفحه 49-64

یحیی حساس یگانه


5. مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک

صفحه 65-82

نادر مظلومی


6. بررسی میزان رضایتمندی کارکنان شرکت X تهران

صفحه 83-104

عزت الله سام آرام


7. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران

صفحه 105-126

کامران فیضی


8. نسل جدید سازمان های یادگیرنده

صفحه 127-140

سید عباس موسوی


9. استفاده از نمایش هندسی داده ها در تحلیل اطلاعات

صفحه 141-162

حمید ضرغام بروجنی


10. تواناسازی: جا به جایی پایگاه های قدرت در سازمان های امروزی

صفحه 163-180

بدرالدین اورعی یزدانی


11. ویژگی های مدیریتی شرکت های کوچک و متوسط

صفحه 1-19

جهانیار بامداد صوفی


12. بورس اوراق بهادار و فرآیند خصوصی سازی در ایران

صفحه 21-34

پرویز گلستانی


13. زندگی کاری بهتر، عاملی در افزایش بهره وری

صفحه 35-54

داوود محب علی


14. مدیریت محیط سازمانی (سازمان در تعامل با محیط(

صفحه 55-72

جعفر ممی زادی