مدیریت ریسک شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

نیروهای سیاسی می توانند تغییرات عمده ای را در وضعیت کشور به وجود آورند و بر سازمانها و موسسات خارجی موجود در کشور تاثیر گذارند. محیط سیاسی فرصتها و محدودیتهایی برای این گونه موسسات به وجود می آورد و میتواند نقش مثبت و یا منفی را در مورد آنان ایفا کند. برای این که ریسک سیاسی تحقق پذیرد باید تغییرات اساسی در محیط کار پیش آید به نحوی که سبب انقطاع و عدم استمرار فعالیت های موسسه شود و ضمنا امکان پیش بینی تغییرات مزبور نیز به سختی فراهم باشد. سازمانها و شرکت های فرامرزی سرمایه گذاری خارجی را برای کشورهای میزبان مثبت ارزیابی می کنند و به مزایایی از قبیل تامین سرمایه، تکنولوژی، متخصص، بازار، اشتغال، ارز و درآمد مالیاتی اشاره می کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Managing Political Risk

نویسنده [English]

  • shams -o sadaat zahedi
چکیده [English]

There are  many  Iranian  compaines  that are working abroad  and  many international organizations that are operating within our national boarders. One of the important factors that influences their activities is political risk. International companies are working in a complex political environment which  is not easy to assess and manage. The  political environments provide opportunities and drawbacks, and determine the strategies that international organizations develop. This article focuses  on the concept ofpolitiical risk, assessing and managing  its various types. Generally  the more  positive political envirnment, the more integrative approaches a company apt to employ. In negative  environment,  however,  defensive  approaches  are  preferred