نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

مقاله حاضر نتیجه تحقیقی است که در سال 1376 به سفارش معاونت نیروی انسانی شرکت X تهران و به مدت 8 ماه انجام شده است. در این تحقیق تاثیر تغییرات ساختاری در شرکت X تهران یعنی تبدیل یک شرکت دولتی بزرگ به چند شرکت نیمه دولتی بر میزان رضایتمندی کارکنان مورد بررسی قرار گرفته است که می تواند راهگشای موارد مشابه در آینده باشد. به طور خاص از نتایج این تحقیق می توان برای پیشگیری از عوارض ناشی از واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی که طی برنامه دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران اجرا می شود استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A survey of staff satisfaction X Tehran

نویسنده [English]

  • ezzat -o llah saam aram