نسل جدید سازمان های یادگیرنده

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در آغاز هزاره سوم جدیدی از سازمان یادگیرنده پا به عرصه وجود نهاده اند. این سازمان ها ابزارهای جدیدی را برای یادگیری بکار گرفته و از ابزارهای نسل پیشین خود نیز با کارایی بیشتری بهره جسته اند. سازمانهای یاد گیرنده جدید در دنیای رقابتی امکان توفیق بسیار داشته و قادرند به خوبی ماموریتهای خود را محقق سازند. در این مقاله کوشش شده تا با استفاده از منابع مختلف، ضمن توصیف این سازمان ها ابزارهای مختلف مورد استفاده آنها در گذشته، حال و آینده را مورد بررسی قرار دهیم.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

New Generation of Learning Organization

نویسنده [English]

  • seyed abbas musavi

چکیده [English]

In  the  begining  of  third  millennium  new  generation  of learning organizations  have   emerged.  These organizations  have  applied  new instruments  and also  used previous  genernation  instruments  more effectively. New learning organizations are more successful in competivite world and enable  to achieve  thier  missions. By using various sources, we try to define these  organizations  and deiscribe thier  instruments  in  past,  present  and future.

دوره 7، شماره 25.26
تابستان 1379
صفحه 127-140
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395