مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی

حیدر احمدی؛ حمیدرضا نعمت الهی؛ الهه اسدالهی دهکردی

دوره 31، شماره 105 ، مهر 1401، ، صفحه 103-135

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.65492.4075

چکیده
  حکمرانی مشارکتی در آموزش عالی یکی از رویکردهایی است که با تمرکز با مشارکت و درگیرسازی تمامی ذی‌نفعان در امور ناظر به اداره مؤسسه آکادمیک ارائه شده است. این پژوهش باهدف اکتشاف مؤلفه‌های مراحل اجرا و تحقق حکمرانی مشارکتی در مؤسسات آموزش عالی انجام شده است. پژوهش حاضر کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی و از دیدگاه هدف، پژوهشی کاربردی ...  بیشتر

روش‌های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان‌ صمت در شرایط اپیدمی کووید 19

مصطفی نیکنامی؛ عباس عباس پور؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرستو اصغری

دوره 30، شماره 102 ، دی 1400، ، صفحه 7-35

https://doi.org/10.22054/jmsd.2021.60984.3947

چکیده
  پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که روش‌های سابق برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی به طور کامل نمی‌تواند در شرایط اپیدمی کرونا کارساز باشد. به همین دلیل، هدف این نوشتار رسیدن به الگوی کاربردی و روشمند برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی در دوران بحران اپیدمی است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمی و کیفی) و از نوع تشریحی است. تشریحی بودن ...  بیشتر

فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری

دوره 27، شماره 88 ، تیر 1397، ، صفحه 103-141

https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.8929

چکیده
  هدف این پژوهش، کاوش در فرآیند درون فردی مشارکت کارکنان در تسهیم دانش می­باشد. در این تحقیق روش پژوهش ترکیبی استفاده شد. در ابتدا داده‌ها از طریق مصاحبه‌های عمیق با تعداد 30 نفر از مدیران ارشد، میانی و کارمندان یکی از سازمان‌های دولتی و سازمان‌های خصوصی وابسته به آن که در صنعت برق استان یزد فعال‌اند، به دست آمد و از طریق کدگذاری ...  بیشتر

تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد

محمودرضا اسماعیلی؛ زینب امیری

دوره 25، شماره 80 ، تیر 1395، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.4027

چکیده
  منابع انسانی امروزه مهمترین عامل موفقیت سازمان‏ها می‏باشند، در این زمینه یکی از عواملی که منابع انسانی سازمان را نسبت به رقبا برتری می‏بخشد عامل استعداد و توانایی های کارکنان می باشد و مدیریت استعداد در سازمان برای استفاده بهینه از منابع انسانی ضروری می باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر رهبری مشارکتی بر مدیریت استعداد ...  بیشتر

تحلیلی بر کیفیت حکمرانی خوب در ایران

سید مهدی الوانی؛ محسن علیزاده ثانی

دوره 18، شماره 53 ، خرداد 1386، ، صفحه 1-24

چکیده
  ناتوانی مدلهای سنتی و مدلهای بازار مدار مدیریت دولتی برای پاسخگویی به فرایندهای پیچیده و پویای تصمیم گیری عمومی معاصر، موجب حرکتی در بخش دولتی در طی دهه 1990 از تاکید صرف بر کیفیت ارائه خدمات به تاکید بر حکمرانی خوب گردید و لیکن واژه های معدودی را می توان در علوم اجتماعی به اندازه حکمرانی مبهم یافت. بنابراین زمانی که میخواهیم کیفیت حکمرانی ...  بیشتر

بررسی تاثیر مدیریت مشارکتی بر اثر بخشی کارکنان

حسن لباف؛ رحیم رنجبر

دوره 9، شماره 35.36 ، اسفند 1381، ، صفحه 33-49

چکیده
  در این مقاله پژوهشی ارائه شده است که هدف از آن بررسی نقش مدیریت مشارکتی و تاثیر آن بر اثر بخشی کارکنان بوده است. از آنجا که اعمال مدیریت مشارکتی در اغلب کشورهای توسعه یافته و بعضی کشورهای در حال توسعه موجبات اثر بخشی بیشتر کارکنان سازمان های مختلف را فراهم آورده است ارزیابی کاربرد موفقیت آمیز آن در کشور ما نیز حائز اهمیت است. در این ...  بیشتر

رهبری و مدیریت در دانشگاه ها

علی اکبر فرهنگی؛ سیدحیدر حسینی

دوره 7، شماره 27.28 ، اسفند 1379، ، صفحه 91-104

چکیده
  نظام های آموزشی، و بخصوص نظام آموزش عالی، به مرور پی می برند که در شرایط عدیده امروز، بدون مدیریت و رهبری موثر قادر نخواهند بود که پاسخگوی فزاینده خویش باشند. زیرا با آشکار شدن اهمیت آموزش عالی در جامعه، مردم روز به روز نسبت به مسائل مرتبط با آموزش عالی حساسیت بیشتری پیدا میکنند و شیوه های سنتی مورد تردید واقع می شوند. در این مقاله سعی ...  بیشتر