کلیدواژه‌ها = توانمندسازی روانشناختی
تعداد مقالات: 7
1. تعیین تأثیر ارزش‌های شخصی بر فرسودگی شغلی

دوره 30، شماره 99، بهار 1400، صفحه 135-155

10.22054/jmsd.2021.44939.3448

نیلوفر حبیب زاده شیرازی؛ سید محسن علامه


2. الگوی اثرگذاری حمایت سازمانی ادراک‌شده

دوره 28، شماره 91، بهار 1398، صفحه 87-118

10.22054/jmsd.2019.9662

سید علی اکبر افجۀ؛ مهدی یزدان شناس؛ فاطمه زرگران خوزانی


3. بررسی رابطه بین هوش تجاری و توانمندسازی روانشناختی

دوره 23، شماره 73، بهار 1393، صفحه 175-199

عبدالحمید حاجی پورشوشتری؛ مسعود صفاری آشتیانی


4. تحلیل توانمندسازی روانشناختی کارکنان و رابطه آن با مدیریت دانش

دوره 22، شماره 72، زمستان 1392، صفحه 99-118

سنجر سلاچقه؛ رستم پور رشیدی؛ محمود موسایی


6. رابطه رفتار شهروندی سازمانی و توانمندسازی کارکنان شرکت تأمین قطعات ایران خودرو

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 155-177

عبدالرضا میری؛ اسماعیل سبزیکاران؛ حسین رضایی