1. الگوی یکپارچه راهبردهای تولید بازاریابی و کسب و کار و تأثیر آنها بر عملکرد سازمان

دوره 21، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 89-116

سید محمد اعرابی؛ امیر مصطفوی


2. طراحی الگوی کنترل راهبردی در سازمانهای صنعتی دفاعی

دوره 20، شماره 60، بهار 1389، صفحه 9-22

سید محمد اعرابی؛ محمد علی فرقانی اله آبادی


3. تاثیر بازارگرایی بر عملکرد شرکت های ایرانی فعال در بازار بورس تهران

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 1-25

سید محمد اعرابی؛ مهدی سلطان محمدی


4. طراحی الگوی کنترل استراتژیک برای صنایع ایران با رویکردکارت امتیازی متوازن

دوره 19، شماره 58، پاییز 1387، صفحه 1-21

سید محمد اعرابی؛ محمد حکاک


5. آسیب شناسی تعهد سازمانی از منظر سیاست های مدیریت منابع انسانی (از دیدگاه کارکنان)

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 17-32

سید محمد اعرابی؛ علی باقری کلجاهی


6. مفاهیم و دیدگاههای ائتلافهای استراتژیک

دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 19-44

سید محمد اعرابی؛ افشین فتح الهی


7. الگوهای انعطاف پذیری در مدیریت منابع انسانی

دوره 18، شماره 55، پاییز 1386، صفحه 1-21

سید محمد اعرابی؛ میترا دانشپرور


8. بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

دوره 12، شماره 46، تابستان 1384، صفحه 1-30

سید محمد اعرابی؛ محسن ورزشکار


9. الگوی هماهنگی تلاطم محیطی و استراتژی سازمانی

دوره 11، شماره 41.42، تابستان 1383، صفحه 54-78

سید محمد اعرابی؛ مهدی حقیقی


10. روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 69-86

سید محمد اعرابی


11. هماهنگی: معیار صحت

دوره 2، شماره 7، پاییز 1371، صفحه 1-12

سید محمد اعرابی


12. تحقیق: الزام بنیادین انسان کمالخواه

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 1-11

سید محمد اعرابی


13. تئوری اداره جامعه

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 1-5

سید محمد اعرابی