بررسی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

امروزه پژوهشهای بازاریابی به عنوان یکی از مهمترین ابزارهای شکل دهندهی مبانی تصمیم مدیران، از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار شده است؛ به گونه ایی که در سازمانهای آشنا با تفکر نوین بازاریابی، اتخاذ بسیاری از تصمیم های حیاتی سازمان منوط به نتایج حاصل از اجرای این پژوهشها است. یکی از نکات بسیار مهم و اساسی در طراحی و اجرای پژوهشهای بازاریابی، آشنایی با اصول، قواعد و فنون خاص مورد نیاز این گونه از پژوهشها است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی عوامل موثر بر حفظ و تقویت وفاداری مشتریان است. به همین منظور در پژوهشی که این مقاله بر مبنای آن تدوین شده است، ابتدا سعی شده تا مدلهای موجود در زمینه رضایت و وفاداری مشتریان شناسایی و پس از ارزیابی و بررسی نقاط قوت و ضعف هریک از این مدلها، مناسبترین مدل به عنوان مدل نظری پژوهش انتخاب شود. سپس عوامل معرفی شده در مدل نظری پژوهش بر روی جامعه آماری مورد نظر که مشتریان محصولات شرکت صنعتی بوتان بوده اند، مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفته و در انتها عوامل شناسایی شده بر اساسی میزان اهمیت رتبه بندی شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Monitoring and Increasing Customers Loyalty: Identifying most Effective Factors

نویسندگان [English]

  • seyed mohammad erabi 1
  • mohsen varzeshkar 2
چکیده [English]

Marketing research as one of the most important tools in forming executive decisions has become a dominant subject in today's companies. So that in many companies with the modem marketing approach, decision-making for most of critical subjects is based on marketing research results. One of the key issues in design and implementation of a marketing research is familiarity with fundamentals, rules and specific techniques needed in these researches. So, the main goal of this research is, to perform a marketing research in order to identify the most effective factors in customers' loyalty. To do that, first we studied some existing models in customers' loyalty, Analyzing and categorizing their strengths and weaknesses. Then we considered the most proper.