تحقیق: الزام بنیادین انسان کمالخواه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

سنت خلقت به نحوی است که رفع نیازهای بشر بدون تحقیق و تفکر میسر نمی شود. اگر میدان تحقیق و ابداع به روی انسان باز نبود و حوائج بدون زحمت حاصل می شد وی بدنبال چاره جوئی و تحقیق و تفکر نمی رفت و در آن صورت حالتی سرد و یکنواخت بر زندگی اش حکومت یافته و اختیار و طلب معنی و مصداق نیافته و مسئله امتحان و تقرب و عصیان مفهوم نمی یافت. ثمره این تلاشها رفع موانع موجود در سر راه تامین نیازهای بشر از طریق آگاهی بر روابط و توانائی تلفیق و ترکیب عناصر در کیفیات و کمیات گوناگون و در شرایط متفاوت است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Research obligation or fundamental human perfection

نویسنده [English]

  • seyed mohammad erabi
دوره 2، شماره 5
بهار 1371
صفحه 1-11
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395