دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
مدیریت
توانمندی‌های ذهنی در شکل‌گیری تفکر راهبردی سازمان

شهرام خلیل نژاد؛ نادر مظلومی؛ حسین رحمان سرشت؛ اکبر مقدر

دوره 32، شماره 108 ، تیر 1402، ، صفحه 7-44

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.68614.4184

چکیده
  شکل‌گیری تفکر راهبردی در سازمان‌های امروزی، مفهومی پیچیده است که نااطمینانی‌های روزافزون محیط کسب‌وکار، پرداختن به آن را اجتناب‌ناپذیر کرده است؛ مرور نظام‌مند ادبیات نشانگر جنبه‌های رفتار سازمانی در شکل‌گیری تفکر راهبردی است که خود را در کلان‌مضمون «توانمندی‌های ذهنی» متبلور می‌سازد؛ مقاله پیش‌رو، این توانمندی‌های ...  بیشتر

الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد

نادر مظلومی؛ علی متولی

دوره 21، شماره 67 ، اردیبهشت 1391، ، صفحه 19-45

https://doi.org/10.22054/jmsd.2012.1863

چکیده
  تدوین، اجرا وکنترل راهبرد سه بخش به هم وابسته الگوی جامع مدیریت راهبرد است که ترکیب آنها موجب اثربخشی خواهد شد. اما مطالعات مختلف نشان می‏دهند که بسیاری از برنامه‏های تدوین شده به مرحله اجرایی نرسیده‏اند و یا آن که فقدان الگو و دید جامع به اجرایی شدن برنامه راهبرد باعث راکد ماندن آنها شده است. از این رو نیاز به بسترسازی و مقدمه ...  بیشتر

پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی

دوره 21، شماره 64 ، شهریور 1390، ، صفحه 117-139

چکیده
  این که آیا مدیران منابع انسانی باید نگران بدبینی کارکنان به سازمان باشند یا برای پاسخ به بدبینی تلاش کنند تا حد زیادی بستگی به این دارد که آیا بدبینی اثرات منفی بر کارکنان یا سازمان دارد یا نه. تحقیقات متعددی نشان داده اند که بین بدبینی سازمانی و بسیاری از متغیرها مثل رضایت شغلی، تعهد سازمانی، بیگانگی از سازمان، رفتار شهروندی ...  بیشتر

بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

نادر مظلومی؛ فریبا لطیفی؛ هیوا آسایی

دوره 18، شماره 56 ، دی 1386، ، صفحه 71-92

چکیده
  در دنیای پر رقابت و توام با عدم قطعیت امروز، رفتار افراد در مقابل ریسک یکی از عوامل موفقیت در اتخاذ تصمیمات به شمار می آید. این تحقیق به بررسی تأثیر میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده بر عملکرد مالی شرکت ها می پردازد. میزان ریسک پذیری مدیران عامل با استفاده از یک پرسشنامه استاندارد طراحی شده بر مبنای مقیاس لیکرت مورد سنجش قرار ...  بیشتر

سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

نادر مظلومی؛ افشین فتح الهی

دوره 18، شماره 54 ، شهریور 1386، ، صفحه 77-96

چکیده
  مدیران دور اندیش دائما در جستجوی ابزارهایی هستند که بهره وری سازمان خود را ارتقا بخشند اما تغییرات شرایط محیطی ایجاب می کند که برای هر شرایط ابزار مناسب آن انتخاب گردد. در عصر جهانی سازی، فشارهای رقابتی به حدی تشدید شده است که حرکت در مسیر بهره وری و هدف اصلی حاکمیت شرکتی برای شرکت ها به تنهایی مقدور نیست. از این رو مدیران ناگزیرند به ...  بیشتر

رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

حسین رحمان سرشت؛ نادر مظلومی

دوره 12، شماره 47 ، آذر 1384، ، صفحه 135-160

چکیده
  از تعامل ساختار مالکیت با قدرت کنترل کننده شرکت، نظامی شکل می گیرد که نوعا بر سازمان حکم می راند و تولیت سازمانی نامیده می شود. در مطالعات نشان داده اند که تغییر اجزاء نظام تولیت در سازمانها به تغییر مسیر حرکت راهبردی آنها می انجامد. هر چند در بررسی های اغلب محققین ، پیچیدگی ساختار مالکیت به چند متغیره ساده خلاصه شده است و اثر شکل های ...  بیشتر

مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک

نادر مظلومی

دوره 7، شماره 25.26 ، شهریور 1379، ، صفحه 65-82

چکیده
  بقاء اثر بخش و کارامد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت برای صاحبان منافعش نوعا هدفی استراتژیک محسوب می گردد. از این منظر می توانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با آشفتگی ها و بحران ها و لذا تضمین بقای خود در پیش میگیرد بخشی از استراتژی آن سازمان بشمار آوریم. در این مقاله مبانی شکل گیری نظریه ی مدیریت بحران به صورتی اجمالی ...  بیشتر

مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت

نادر مظلومی

دوره 4، شماره 13.14 ، شهریور 1373، ، صفحه 65-82

چکیده
  بقاء اثر بخش و کارآمد سازمان در مسیر ایجاد منافع کوتاه و بلند مدت برای صاحبان منافعش نوعاً هدفی استراتژیک محسوب میگردد. از این منظر می توانیم شیوه هایی را که سازمان برای مقابله با آشفتگی ها و بحران ها و لذا تضمین بقای خود در پیش میگیرد، بخشی از استراتژی آن سازمان بشمار آوریم. در این مقاله مبانی شکل گیری نظریه ی مدیریت بحران به صورتی ...  بیشتر