1. الگویی برای اجرایی کردن برنامه‏ های راهبرد

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 19-45

10.22054/jmsd.2012.1863

نادر مظلومی؛ علی متولی


2. پیش زمینه ها و پیامدهای بدبینی سازمانی مورد مطالعه : کارکنان شرکت تجارت الکترونیک پارسیان

دوره 21، شماره 64، تابستان 1390، صفحه 117-139

مهدی حقیقی کفاش؛ نادر مظلومی؛ فرزانه میرزا محمدی


3. بررسی رابطه ریسک پذیری مدیران با عملکرد سازمان ها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران "

دوره 18، شماره 56، زمستان 1386، صفحه 71-92

نادر مظلومی؛ فریبا لطیفی؛ هیوا آسایی


4. سرمایه اجتماعی و شراکت های راهبردی

دوره 18، شماره 54، تابستان 1386، صفحه 77-96

نادر مظلومی؛ افشین فتح الهی


5. رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 135-160

حسین رحمان سرشت؛ نادر مظلومی


6. مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیک

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 65-82

نادر مظلومی


7. مدیریت بحران: رهیافتی استراتژیکت

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 65-82

نادر مظلومی