1. پیچیدگی در سازمان

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 1-24

حسین رحمان سرشت؛ نازک نوبری


2. رابطه عملکرد مدیریتی سرمایه گذاران نهادی با سهم مالکیت این نهادها در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 135-160

حسین رحمان سرشت؛ نادر مظلومی


3. بررسی تاثیر متغیرهای کنترل استراتژیک بر اثربخشی شرکتهای نمونه فعال در بازار بورس تهران (برای فاصله زمانی، 79-72)

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 37-68

حسین رحمان سرشت؛ محمودرضا اسماعیلی


4. بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 69-98

حسین رحمان سرشت؛ ناصر صنوبر


5. دسته بندی تصمیم ها و بردار رشد در مدیریت راهبردی با تکیه بر آثار ایگور . اچ انسف

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 98-123

حسین رحمان سرشت


6. مشاهیر مدیریت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت


7. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 33-48

حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی


8. چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 10-53

حسین رحمان سرشت


9. چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 85-132

حسین رحمان سرشت


10. تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی

دوره 1، شماره 4، زمستان 1370، صفحه 1-7

حسین رحمان سرشت


11. تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 15-36

حسین رحمان سرشت