چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی اوضاع و شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به طور اعم و تجزیه و تحلیل وضع بازار، امکانات و محدودیت های سازمان به طور اخص، راههایی را برای محدود ساختن، ادامه وضع موجود و یا توسعه کسب و کار پیش پای صاحبان کار قرار می دهد. اما بدیهی است که هر راهی را نه بدون مطالعه می توان پذیرفت و نه نسنجیده می توان رد کرد. قاعدتا باید معیارهایی را برای ارزیابی راههای مورد بحث، که می توانند گزینه ها یا شقوق استراتژیک نامیده شوند، به کار برد. تطبیق پذیری، قابلیت پذیرش، و امکان پذیری را می توان به عنوان سه معیار کلی، برای تصمیم گیری در مورد گزینه های استراتژیک به کار برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Several methods for the evaluation of strategic options

نویسنده [English]

  • hoseyn rahmanseresht
دوره 2، شماره 5
بهار 1371
صفحه 85-132
  • تاریخ دریافت: 14 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 14 مهر 1395