نویسنده = حسین رحمان سرشت
تعداد مقالات: 11
1. پیچیدگی در سازمان

دوره 13، شماره 49، بهار 1385، صفحه 1-24

حسین رحمان سرشت؛ نازک نوبری


4. بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 69-98

حسین رحمان سرشت؛ ناصر صنوبر


6. مشاهیر مدیریت

دوره 5، شماره 20، زمستان 1374، صفحه 109-130

حسین رحمان سرشت


7. عوامل مهم بازدارنده صادرات مواد غذایی فراوری شده کشور به امارات متحده عربی

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 33-48

حسین رحمان سرشت؛ عبدالعزیز شمسایی


8. چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی

دوره 2، شماره 8، زمستان 1371، صفحه 10-53

حسین رحمان سرشت


9. چند روش برای ارزیابی گزینه های استراتژیک

دوره 2، شماره 5، بهار 1371، صفحه 85-132

حسین رحمان سرشت


11. تجربه ای در زمینه تصمیم گیری گروهی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1370، صفحه 15-36

حسین رحمان سرشت