دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
نظریه های رفتاری سازمان
ارائه چارچوب تنهایی در محیط کار در بخش دولتی

اکبر حسن پور؛ سعید جعفری نیا؛ مریم طهرانی؛ ساره ابراهیمی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 18 آذر 1402

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.74472.4340

چکیده
  تنهایی یک بیماری همه گیر مدرن است که نیاز به درمان دارد. در سال‌های اخیر، به‌ویژه در بحران کووید19، تنهایی در محیط کار به یک موضوع جدی‌تر تبدیل شده و به دلیل پیامدهای پیچیده‌اش توجه فزاینده‌ای را به خود جلب کرده است. هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی تنهایی در محیط کار در بخش دولتی با استفاده از نظریه داده بنیاد است. پژوهش حاضر از جمله پژوهش ...  بیشتر

الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن

رضا واعظی؛ میرعلی سیدنقوی؛ داود حسین پور؛ فاطمه تاجی

دوره 29، شماره 96 ، تیر 1399، ، صفحه 9-44

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.39238.3232

چکیده
  فرایند جهانی شدن، چالش هایی را فراروی مدیران سازمان ها قرار داده است. متولیان منابع انسانی برای بهره مندی مناسب از نیروی انسانی باید از شایستگی های ویژه ای برخوردار باشند. طراحی الگوی شایستگی های مدیران منابع انسانی سازمان های دولتی در شرایط جهانی شدن، هدف این پژوهش است. جهت طراحی الگو، شاخص ها از طریق روش دلفی و پرسشنامه خبرگی از ...  بیشتر

مدل امتیازات متوازن : الگویی برای سنجش عملکرد در بخش دولتی

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی

دوره 10، شماره 37.38 ، شهریور 1382، ، صفحه 3-18

چکیده
   مدل امتیازات متوازن (BSC) مدل کیفی و جامع برای مدیریت عملکرد سازمانها است. این مدل با تمرکز بر استراتژیهای سازمان و ایجاد تعادل در حوزه های مهم سازمان - امول مالی، مشتریان یا ارباب رجوع، فرایندهای داخل سازمانی و رشد و یادگیری - سعی در مدیریت و ارزیابی سازمانهای پیچیده دارد. در این مقاله ضمن بیان مفهوم، شیوه کاربرد مدل امتیازات متوازن ...  بیشتر

نظام های پاسخگویی در بخش دولتی: دیدگاهی تطبیقی

ابوالحسن فقیهی

دوره 8، شماره 29.30 ، شهریور 1380، ، صفحه 53-70

چکیده
  موضوع این مقاله نظارت بر دیوانسالاری است و می کوشد به این سوال پاسخ دهد که چگونه می توان سازمان های دولتی و کارکنان انها را که برگزیده مستقیم مردم نیستند به آنان پاسخگو کرد. مقاله با بحثی درباره مفاهیم پاسخگویی آغاز می شود و در پی آن از هدف های پاسخگویی در بخش دولتی و گونه های متفاوت آن سخن به میان می آورد. این مقاله الگویی را تدوین می ...  بیشتر