دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10104

چکیده
  دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده ...  بیشتر

الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 24، شماره 77 ، تیر 1394، ، صفحه 187-219

چکیده
  بیش از 70% تلاش‏های تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکام می مانند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، عدم هماهنگی گونه‏های تغییر با گونه‏های قدرت سازمانی می باشد. هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی گونه‏های قدرت با گونه‏های تغییر و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت‏های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر ...  بیشتر

تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری

ابراهیم محمودزاده؛ علی محمد امین زاده

دوره 19، شماره 59 ، مهر 1388، ، صفحه 87-112

چکیده
  اصلی ترین جلوه مدیریت در سازمان، تصمیم گیری در مراحل مختلف مدیریتی است و دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع از مهم ترین عوامل برای اتخاذ تصمیم می باشد. برای دستیابی به این هدف به کارگیری هر چه بیشتر شبکه های رایانه ای و سیستمهای یکپارچه به طور روزافزون در حال گسترش می باشد. در بعد درون سازمانی با طراحی یکپارچه فرآیندها و به کارگیری ...  بیشتر

مدل استراتژی توسعه تکنولوژی با رویکرد هم ترازی جهانی شرکتها در کشورهای در حال توسعه

ابراهیم محمودزاده؛ فرناز نکویی؛ شهرام جلالی نیا

دوره 19، شماره 58 ، آذر 1387، ، صفحه 23-54

چکیده
  شرکت ها در مسیر جهانی شدن بایستی از قابلیست و ظرفیت مناسب برای توسعه و جذب تکنولوژیهای روز و بهرهگیری از آن ها در تولید محصولات و خدمات جدید برخوردار باشند. این زمانی منتهی به تولید ارزش می شود که قدرت تبدیل آن به مزیت تکنولوژیک و ورود به بازار و ماندگاری را در فضای رقابتی جهانی به دست آورند. از این رو مسئله اصلی شرکت ها انتخاب تکنولوژی ...  بیشتر

طرح ریزی استراتژیک – فقط یک گام تا اجرا

ابراهیم محمودزاده

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1385، ، صفحه 39-55

چکیده
  هر چه تغییرات محیط سریع تر می شود سطوح رقابت شدیدتر می شود و سازمان ها فرصت کمتری برای تصمیم گیری و اجرا در اختیار دارند. بر همین اساس حلقه بین طرح ریزی و پیاده سازی تنگ تر و تنگ تر می شود. مدیریت استراتژیک چیزی بجز مدیریت دانش، مدیریت تغییر و مدیریت ریسک نیست. جنبه ی سخت استراتژی شامل مفاهیم، تعاریف و فرایندهای طرح ریزی و اجرا برای همه ...  بیشتر