تأثیر سیستم های یکپارچه سازمانی بر فرآیند تصمیم گیری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اصلی ترین جلوه مدیریت در سازمان، تصمیم گیری در مراحل مختلف مدیریتی است و دسترسی به اطلاعات صحیح، دقیق و به موقع از مهم ترین عوامل برای اتخاذ تصمیم می باشد. برای دستیابی به این هدف به کارگیری هر چه بیشتر شبکه های رایانه ای و سیستمهای یکپارچه به طور روزافزون در حال گسترش می باشد. در بعد درون سازمانی با طراحی یکپارچه فرآیندها و به کارگیری نرم افزارهای یکپارچه و در بعد برون سازمانی به کارگیری ابزار وب به صورت پورتال های یکپارچه و یا برپائی اینترانت و یا به کارگیری اینترنت می توان یکپارچه سازی را انجام داد. در این راستا می توان از زبان XML و پروتکل های UDDI , WSDL , SOAP به عنوان مهمترین ابزار یکپارچه سازی یاد نمود که در این مقاله به آن اشاره شده است و در نهایت بر پایه مفاهیم فوق یک مدل مفهومی که تاثیر یکپارچه سازی سازمان را در فرایند تصمیم گیری بیان می کند ارائه شده است. سپس با استفاده از عوامل مؤثر شناسایی شده یک مدل عملیاتی برای ارزیابی تأثیر سیستمهای یکپارچه سازمانی در فرآیند تصمیم گیری مدیران که نشان دهنده ۲۸ شاخص شناسائی شده می باشد طراحی و در شرکت صنایع الکترونیک ایران مورد ارزیابی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The efficiency of' enterprise application in integration on management decision making

نویسندگان [English]

  • ebrahim mahmudzadeh 1
  • ali mohammad amin zadeh 2
چکیده [English]

Making decision on different management process is the main visible side of management in enterprises and is depend on availability of accurate information which is the most important part of it. In this respect, using computerized networks and integrated systems are increasing daily. this paper is about to evaluate the efficiency of implementing such systems on the process of proper decision making aiming to achieve to the prospected goals of enterprises considering the high costs of implementing integrated systems due to providing hardware and software. This paper aims to define the indicators and ingredients of evaluating the efficiency of integrated systems. Through the integrated designing of process with using integrated application within internal aspect of enterprise and using web tools in the form of integrated web portals on intranet and/or internet network platforms regarding to external aspect of enterprises, the implementation of integrated systems could be possible. In this respect XML language and SOAP. WSDL and UDDL protocols as the main tools for integration can be used which has been regarded in this paper and on the basis of abovementioned definitions, a conceptual model which indicated the efficiency of Enterprise integration on decision making process is proposed. In this study an applicable model for evaluation the efficiency of integral systems on management decision making process on the basis of 28 defined ingredients is designed and examined its results in Iran Electronic Industrial Company (!El)

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise application integration
  • Information Systems
  • decision making process
  • Efficiency
  • Evaluation