طراحی مدل منابع انسانی سبز در صنایع کوچک و متوسط با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)

محمدتقی تقوی فرد؛ امیر محمد خانی؛ ثریا بیرامی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2022.66417.4111

چکیده
  صنایع کوچک و متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال به‌ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. مدیریت منابع‌انسانی سبز (GHRM) یک موضوع مطرح برای صنایع کوچک و متوسط در زمینه اقتصادهای درحال توسعه است. در این زمینه، پژوهش بر روی پیشینه‌هایی تمرکز دارد که از اجرای شیوه‌های GHRM ...  بیشتر

نقش دانش کاربران در ارزیابی سختی وظیفه درچارچوب بهبود فناوری اطلاعات شرکتی در سازمان

پیام حنفی زاده؛ احمد طاهریان فر؛ مسعود عالمی نیسی؛ محمدتقی تقوی فرد

دوره 31، شماره 104 ، تیر 1401

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2022.66322.4103

چکیده
  در چرخه حیاتِ فناوری های اطلاعات شرکتی در سازمان، عوامل مختلفی نظیر مهندسی مجدد فرایندها، تغییر در قوانین، الزامات مربوط به بهبود عملکرد، می توانند سبب دوره هایی از تغییر در این فناوری ها شوند. هدف این پژوهش، بررسی نقش دانش کاربران در مواجه با این دوره های تغییر براساس ارزیابی آن ها از وظایف محوله است. برای نیل به این هدف داده هایی ...  بیشتر

روش‌های ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی کارکنان سازمان‌ صمت در شرایط اپیدمی کووید 19

مصطفی نیکنامی؛ عباس عباس پور؛ محمدتقی تقوی فرد؛ پرستو اصغری

دوره 30، شماره 102 ، دی 1400، ، صفحه 7-35

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2021.60984.3947

چکیده
  پیش فرض اصلی مقاله حاضر این است که روش‌های سابق برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی روانشناختی به طور کامل نمی‌تواند در شرایط اپیدمی کرونا کارساز باشد. به همین دلیل، هدف این نوشتار رسیدن به الگوی کاربردی و روشمند برای ارتقاء ابعاد توانمندسازی در دوران بحران اپیدمی است. رویکرد پژوهش حاضر آمیخته (کمی و کیفی) و از نوع تشریحی است. تشریحی بودن ...  بیشتر

چارچوبی برای تحلیل ریسک از دست رفتن دانش ناشی از خروج نیروهای دانشی

جهانیار بامداد صوفی؛ محمد تقی تقوی فرد؛ امید ارجمند قهستانی

دوره 25، شماره 82 ، اسفند 1395، ، صفحه 29-59

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.7146

چکیده
  خروج نیروهای دانشی، یکی از مهم ترین کانالهای از دست دادن دانش در سازمانها می باشد. با توجه به اهمیت فوق العاده دانش و حفظ آن بخصوص برای سازمانهای دانش محور، نیاز به اخذ رویکردی برای محاسبه شدت ریسک از دست رفتن دانش ناشی از کانال بازنشستگی و همچنین کانال ترک خدمت داوطلبانه وجود دارد. علاوه بر این ارائه راهکارهایی برای حفظ نیروهای دانشی ...  بیشتر

ارائه یک مدل ریاضی جهت سنجش رضایت فردی در سیستمهای اقتصادی - اجتماعی

محمدتقی تقوی فرد؛ حسین عصاره

دوره 12، شماره 46 ، شهریور 1384، ، صفحه 87-110

چکیده
  امروزه همگام با تمرکز بر مغز افزار و و تفوق منابع انسانی به عنوان مهمترین عناصر ایجاد کننده مزیت رقابتی سازمانها، مدیریت در تلاش است با شناخت هر چه بیشتر این منبع، زمینه های رشد و بالندگی آن را فراهم آورده و در محیط رقابتی فرصتهای بیشتری را در اختیار گرفته و منافع افزون تری حاصل نماید. مسلماً نخستین گام در توسعه منابع انسانی شناخت نیازهای ...  بیشتر