نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه مدیریت صنعتی ،دانشگاه علامه طباطبائی ، تهران، ایران.

2 کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی، گرایش کیفیت و بهره وری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

چکیده

صنایع کوچک و متوسط و زودبازده در مسیر تقویت تولید و اشتغال به‌ویژه برای حفظ و تقویت بنیه اقتصادی کشور در شرایط سخت اقتصادی؛ نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کنند. مدیریت منابع‌انسانی سبز (GHRM) یک موضوع مطرح برای صنایع کوچک و متوسط در زمینه اقتصادهای درحال توسعه است. در این زمینه، پژوهش بر روی پیشینه‌هایی تمرکز دارد که از اجرای شیوه‌های GHRM درصنایع کوچک و متوسط حمایت می‌کند. در این مطالعه، مرور ادبیات گسترده‌ای برای ایجاد پیشینه برای اجرای شیوه‌های GHRM سازماندهی شد. تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری(ISM) تعاملات بین مولفه‌های شناسایی‌شده را بررسی می‌کند. به‌علاوه، آنالیز ماتریس ضربدری (MICMAC) برای تعیین قدرت وابستگی محرکه هر‌یک از مولفه‌ها انجام شد. با بررسی پژوهش‌های پیشین، متون مرتبط و نظر خبرگان در نهایت ۱۹ مولفه مؤثر در ارتباط با مدیریت منابع انسانی سبز در ارتباط با صنایع کوچک و متوسط استان تهران شناسایی شد. جامعه آماری این مقاله خبرگان و صنعتگران مسلط به موضوع تحقیق بود که در نهایت جهت شناسایی و تحلیل عوامل، 15نفر از کارشناسان و خبرگان صنعتی همکاری نمودند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Green HR Model Design in Small and Medium Industries Using Interpretive Structural Modeling (ISM)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Taghi Taghavifard 1
  • Amir Mohammad Khani 2
  • Soraya Beyrami 2

1 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 M.Sc., Industrial Management, Quality and Productivity, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Small, medium and high-yield industries in the direction of strengthening production and employment, especially to maintain and strengthen the country's economic strength in difficult economic conditions; they play a very important role. Green Human Resource Management (GHRM) is a topic for small and medium industries in developing economies. In this regard, the research focuses on the backgrounds that support the implementation of GHRM practices in small and medium industries. In this study, an extensive literature review was organized to provide background for the implementation of GHRM practices. Interpretive Structural Modeling (ISM) examines the interactions between identified components. In addition, cross-matrix analysis (MICMAC) was performed to determine the driving power of each component. By reviewing previous research, related texts and experts' opinions, 19 effective components related to green human resource management in relation to small and medium industries in Tehran province were identified. The statistical population of this article was the experts and craftsmen who dominated the research topic, and finally 15 experts and industrial experts collaborated to identify and analyze the factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Small and Medium Industries
  • Green Human Resource Management
  • Interpretive Structural Model
  • MICMAC Analysis