تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران

شمس السادات زاهدی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 1-23

چکیده
  این نوشتار به حج می پردازد به شیرینها و تلخیهایش. شیرینیهایش، اشتیاق دیدار است و سرور حضور، شوق خواستن و فخر خواسته شدن، رهایی از منیت است و پیوستن به بینهایت و ... سخن کوتاه، هر جا که اوست و هر چه که با او عجین است، شیرین، دلپسند و خوشایند است اما هر کجا که به ما انسانها سپرده میشود به علت بدپنداریها و بدکرداریهای برخی از ما تلخی و ناکارآمدی ...  بیشتر

مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

ابوالحسن فقیهی؛ حسن دانایی فرد

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 25-51

چکیده
  این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیر غربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پر کردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد. بر اساس این طرح، مقاله می کوشد تا نشان دهد چگونه متغیرهای محیط بین المللی، نظیر ...  بیشتر

تئوری کارگزاری و چالش های آن در مدیریت دولتی

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سیدنقوی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 56-68

چکیده
  در این مقاله، ضمن تشریح تئوری کارگزاری و مفروضات اساسی آن، برخی از انواع قراردادهای رایج کارگزاری با عناوینی همچون قرارداد جبران خدمت مبتنی بر رفتار، قرارداد مبتنی بر نتایج و قرارداد مبتنی بر حقوق، قرارداد مبتنی بر هزینه خدمات و قرارداد مبتنی بر هزینه سرانه خدمات بررسی می شود. سپس نقش و کاربرد تئوری کارگزاری در مدیریت دولتی تبیین ...  بیشتر

روند استخدامی و بهره وری کارکنان دولت

سید محمد اعرابی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 69-86

چکیده
  کارکنان دولت با نرخ 8/3 درصد در سالهای 67 تا 76  رشد داشته است. جمعیت این گروه تا 10 سال آینده به 3400000 نفر و تا 25 سال آینده به 5900000 نفر خواهد رسید. سطح تحصیلات کارکنان دولت در ده سال اخیر افزایش یافته است. هزینه های اساسی واقعی خانوارها و درآمد واقعی کارکنان دولت روند نزولی داشته است. با استفاده از روشهای ارزش افزوده خدمات عمومی، نسبت ستانده ...  بیشتر

سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار

جهانیار بامداد صوفی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 87-109

چکیده
  در این مقاله کاربرد دو الگوی جامع علمی، یعنی نظریه سیستمی و نظریه کنش اجتماعی، به منظور ایجاد زیر بنای مفهومی مطالعه روابط کار در سازمانها و حتی فراتر از آن، در سطح یک کشور مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر آن، کاربرد سنخ شناسی در فرایند ارائه نظریه های مربوط به روابط صنعتی نیز تشریح شده است زیرا که سنخ شناسی یا تیپولوژی می تواند چارچوبی ...  بیشتر

رویکردی ریاضی به فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP

جمشید صالحی صدقیانی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 111-136

چکیده
  فرایند تحلیل سلسله مراتبی AHP یکی از تکنیک های معتبر و قوی تصمیم گیری چند معیاره می باشد. در این مقاله رویکرد ریاضی به AHP مورد بحث قرار می گیرد. در سال 1997 یک محقق بنام جاناتان بارزیلای مدل AHP را فاقد چارچوب صحیح ریاضی برای تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی در تصمیم گیری دانست. در این مقاله نقد بارزیلای نسبت به AHP به آن پرداخته است تشریح شده که عمدتا ...  بیشتر

واقعیت گرایی، انصاف و بی طرفی در حسابداری

محسن خوش طینت؛ اکبر محمودی ابواسحق

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 137-155

چکیده
  بر اساس تئوری حقوق مالکانه 1، شرکت به عنوان مجموعه ای از قراردادهای منعقد شده بین اشخاص و حلقه ارتباطی آنها است. و فرض شده که اشخاص به دنبال منافع شخصی خود هستند. هر یک از آنها می داند که رفاه وی وابسته به بقای شرکت است. با این حال انگیزه هایی دارد که او را وادار به اقداماتی می کند که موجب کاهش ارزش شرکت و کاهش احتمال بقای آن شود. اقدامات ...  بیشتر

کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری شرکت های آب و فاضلاب ایران

سید حسین سجادی؛ محمدعلی معتمدی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 157-195

چکیده
  امروزه کاربرد نگرش اقتضایی در طراحی سیستم های اطلاعاتی حسابداری متداول شده است. نگرش اقتضایی به حسابداری مدیریت بر اساس این فرض، بنا شده است که به طور کلی، یک سیستم حسابداری مناسبت و مطلوب برای همه سازمان ها در همه شرایط وجود ندارد. نگرش اقتضایی توصیه می کند پیکربندی سیستم های اطلاعاتی حسابداری در رابطه با وضعیت خاص هر سازمان ساماندهی ...  بیشتر

بررسی مقایسه ای عملکرد مدیر درون سازمانی و مدیر برون سازمانی

جمیله فاطمی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 197-209

چکیده
  مدیران از جهت نحوه انتخاب و انتصاب آنان توسط مدیران رده بالا به 4 دسته تقسیم می شوند: 1. درون سازمانی 2. برون سازمانی 3. مافوق سازمانی 4. مادون سازمانی در این نوشتار ضمن بیان تعریف هر یک از اصطلاحات فوق نحوه عملکرد و اثر بخشی کار مدیران درون سازمانی با مدیران برون سازمانی مورد مقایسه قرار گرفته است و ضمن تبیین معایب و محاسن هر یک از آنها، ...  بیشتر

توانمندسازی نیروی نیروی انسانی

محمد محمدی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 211-232

چکیده
  توانمندسازی به عنوان شیوه نوین ایجاد انگیزش به یکی از داغ ترین مباحث روز مدیریت مبدل شده است. تعدادی از نظریه پردازان برای نقش قدرت در فرایند توانمندسازی کارکنان، اهمیت بسزایی قایل شده و اصولا برای توانمندسازی غایتی جز افزایش قدرت زیردستان قایل نیستند. نوشتار حاضر ضمن تشریح رویکردهای مختلف به این اصطلاح ، دلایل و راههای توانمندسازی ...  بیشتر

بهسازی منابع انسانی در سازمان های تحقیقاتی از طریق گردش شغلی

غلامرضا اصیلی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 233-248

چکیده
  صاحبنظران، معتقدند که موفقیت سازمان ها به ویژه سازمانهای تحقیقاتی در گرو فعالیت کارکنان راضی، دارای انگیزه و خلاق است که با اطلاع از اهداف سازمان در راستای تحقق بخشیدن و دستیابی به آن تلاش می نمایند و در این صورت، مدیران قادر خواهند بود توانمندی های افراد را از قوه به فعل در آورند. از طرفی در فرایند یادگیری بر این نکته تکیه شده که نخست ...  بیشتر

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی

محسن سهرابی

دوره 8، شماره 32.31 ، اسفند 1380، صفحه 249-254

چکیده
  استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی رهنمودهای نظری در اجرای حسابرسی صورتهای مالی با ارزشهای تاریخی است. استانداردها معیار سنجش کیفیت کار حسابرسان است. فهرست ده استانداردهای متداول حسابرسی در ایران که در سال 1376 توسط کمیت تدوین رهنمودهای حسابرسی تدوین شده است ترجمه محض ده استانداردهای پذیرفته شده انجمن حسابداران رسمی امریکا است. انجمن ...  بیشتر