سه الگوی جامع برای مطالعه روابط کار در سازمانها: نظریه سیستمی، نظریه کنش اجتماعی، سنخ شناسی روابط کار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این مقاله کاربرد دو الگوی جامع علمی، یعنی نظریه سیستمی و نظریه کنش اجتماعی، به منظور ایجاد زیر بنای مفهومی مطالعه روابط کار در سازمانها و حتی فراتر از آن، در سطح یک کشور مورد بحث قرار گرفته است. علاوه بر آن، کاربرد سنخ شناسی در فرایند ارائه نظریه های مربوط به روابط صنعتی نیز تشریح شده است زیرا که سنخ شناسی یا تیپولوژی می تواند چارچوبی مشخص برای استفاده در مدل های قیاسی باشد یا به عنوان چارچوبی قابل توسعه برای رویکردهای استقرائی بکار رود. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Tuesday comprehensive model for the study of labor relations in organizations: systems theory, theory of social action, the typology of labor relations

نویسنده [English]

  • jahanyar bamdaad sofi
دوره 8، شماره 32.31
زمستان 1380
صفحه 87-109
  • تاریخ دریافت: 02 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 02 مهر 1395