مدیریت دولتی در بستر جهانی: پرکردن شکافهای تئوری و عمل بین کشورهای غربی و غیر غربی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این مقاله، شکافهای موجود تئوری و عمل مدیریت دولتی را بین کشورهای غربی و غیر غربی آشکار می سازد. با بررسی دیوانسالاری ملی در چارچوبی جهانی، طرحی تدوین می نماید که می توان برای پر کردن شکافها، توسعه دانش مدیریت و بهره گیری کارگزاران از نظریه سازمانی بکار برد. بر اساس این طرح، مقاله می کوشد تا نشان دهد چگونه متغیرهای محیط بین المللی، نظیر پیشرفت مستمر و مداوم تکنولوژی اطلاعات، حضور نهادها و موسسات جهانی و تاکید بر بهره وری و کارایی در بخش دولتی، دیوانسالاری های ملی را تحت تاثیر قرار می دهد. مقاله با ارائه رهنمودی برای تحقیقات آینده و کاربردهای این چارچوب، پایان می پذیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

State management in the global context: filling the gaps between theory and practice of Western and non-Western countries.

نویسندگان [English]

  • abolhasan faghihi
  • hasan danai fard
دوره 8، شماره 32.31
زمستان 1380
صفحه 25-51
  • تاریخ دریافت: 01 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 01 مهر 1395