دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
تحلیل رابطه تاب آوری با ابعاد عجین شدن با شغل

سید مهدی الحسینی المدرسی؛ مجید فیروزکوهی برنج‌آبادی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7476

چکیده
  تاب­آوری توانایی افراد برای مقابله با ریسک­ها و خطر­های موجود در محیط است، درواقع تاب‌آوری نوعی انعطاف ‌پذیری افراد در مقابل مشکلات محیطی است. علاوه بر این، امروزه کارکنان در سازمان‌ها تمایل بیشتری به مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمان دارند. عجین شدن با کار نتایج مثبتی به همراه دارد و سبب می‌شود که کارکنان در سازمان ...  بیشتر

قابلیت های رقابتی در شرکتهای دانش بنیان مدلی برای تبیین نقش چابکی استراتژیک و یادگیری استراتژیک

مانی آرمان؛ محبوبه شفیعی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 25-50

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7477

چکیده
  امروزه به دلیل عدم وجود قطعیت و ثبات در محیط کسب و کار از یک سو و ظهور مستمر نوآوری های یکباره حاصل از فعالیت شرکتهای دانش بنیان از سوی دیگر، مفهوم رقابت در میان شرکتهای فعال در صنعت متفاوت شده است. برمبنای این تغییر پارادایم، شرکت­ها بایدبه منظور باقی ماندن و موفقیت در بازار، بر ایجاد نقاط قوت و قابلیت­های رقابتی خود تمرکز نمایند. ...  بیشتر

تاثیر رضایت شغلی بر عملکرد با نقش میانجی وفاداری سازمانی

محمودرضا اسماعیلی؛ حیدر صیدزاده

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 51-68

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7478

چکیده
  عملکرد شغلی کارکنان به دلیل نقش برجسته آن در دستیابی به اهداف سازمان مورد توجه مدیران        می­باشد. رضایت شغلی به طور مستقیم و با نقش میانجی وفاداری سازمانی از جمله متغیرهای موثر بر عملکرد شغلی است. پژوهش فعلی، با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و عملکرد کارکنان با نقش میانجی وفاداری سازمانی در سازمان جهادکشاورزی ...  بیشتر

عوامل کلیدی موفقیت توانمندسازی کارکنان

سید محمد میرمحمدی؛ داود حسین پور؛ حمیدرضا قاسمی بنابری

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 93-114

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7480

چکیده
  یک واقعیت قطعی سازمانی آن است که امروزه سازمان ها بر خلاف گذشته در یک محیط پیچیده و پویا فعالیت می کنند. در چنین محیطی تغییرات سریع و شدیدی رخ می دهد و رقابت در این محیط پیچیده یک عنصر حیاتی است. یکی از مؤلفه های مهم برای ورود سازمان ها به عرصه های ملی و بین المللی و رقابت در این عرصه ها نیروی انسانی توانمند می باشد. این تحقیق بر اساس نظریه ...  بیشتر

رابطه ابعاد هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی

هادی تیموری؛ علی شائمی؛ مریم زارعی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 115-134

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7481

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه ­ی هوش سازمانی و کارآفرینی سازمانی در شعب بانک صادرات شهر اصفهان می­باشد. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی­_پیمایشی می­باشد و درآن برای گردآوری داده­های مربوط به ادبیات موضوع از روش کتابخانه­ای و برای گردآوری داده­های لازم جهت آزمون فرضیه های پژوهش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده ...  بیشتر

ارزشهای زیست محیطی وسبک زندگی عوامل تعیین کننده رفتار (بوم شناختی) مصرف کننده

عباسعلی رستگار؛ سید محمد حسین هاشمیان؛ سید صفر علوی

دوره 25، شماره 83 ، خرداد 1396، صفحه 69-92

https://doi.org/10.22054/jmsd.2017.7482

چکیده
   هدف: هدف این مقاله تبیین آن دسته از ارزش‌ها[1]و سبک‌های زندگی[2] است که رفتارهای دوستانه با محیط زیست را به بهترین وجه تشریح می‌کنند. طرح و روش: این مقاله ارتباط بین متغیرهای ارزش‌ها و سبک زندگی را با متغیرهای زیست محیطی، نگرشی[3] و دانشی[4] جهت تشریح ساختار بوم‌شناختی شهروندان شهرهای قم و کرج مورد سنجش قرار داده است. 540 پرسشنامه در ...  بیشتر