طراحی یک مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای غیرشعاعی جهت ارزیابی عملکرد

منصور مومنی؛ حسین صفری؛ محسن رستمی؛ امین مصطفایی؛ رضا سلیمانی دامنه

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 1-23

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8441

چکیده
  ارزیابی عملکرد از ضروریات هر سازمانی به منظور برنامه­ریزی و کنترل است. ارزیابی بانک­ها عملکردشان مستقیم و غیرمستقیم روی کیفیت زندگی افراد تاثیر می­گذارد، عمدتا با مدل­های تحلیل پوششی داده­ها انجام می­گیرد. بانک­ها همانند بسیاری از سازمان­ها دارای یک ساختار شبکه­ای دومرحله­ای هستند. از آنجا که مدل­های سنتی تحلیل ...  بیشتر

تاثیر عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی با نقش میانجی حمایت سازمانی ادراک شده

بهروز رضائی منش؛ عقیل قربانی پاجی

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 25-60

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8442

چکیده
  این پژوهش درصدد است تا به بررسی تأثیر میانجی حمایت سازمانی ادراک شده در ارتباط بین عوامل استرس‌زا شغلی با رفتارشهروندی سازمانی بپردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش پژوهش پیمایشی ـ توصیفی و مقطعی است. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌های استرس کوپر و همکاران (1988) و اسمیت (1981)، رفتارشهروندی سازمانی اورگان (2006) ...  بیشتر

طراحی و تبیین صلاحیت‌های حرفه‌ای کارشناسان منابع انسانی

جواد پورکریمی؛ محمدرضا کرامتی؛ علیرضا محمدی

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 61-96

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8443

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف طراحی و تبیین صلاحیت‌های‌حرفه‌ای کارشناسان آموزش سازمان امور مالیاتی کشور و با روش آمیخته(کیفی‌و‌کمی)‌انجام شد. بدین منظور در بخش کیفی از طریق نمونه‌گیری هدفمند به مصاحبه نیمه‌ساختمند با 24  نفر از مدیرکل، معاونین، رؤسای‌ادارات، رؤسای‌گرو‏هها و کارشناسان‌مسئول‌آموزش پرداخته شد. برای تحلیل مصاحبه­ها ...  بیشتر

تأثیر مدیریت استعداد بر رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی: تبیین نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان

امین نیک پور

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 97-123

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8444

چکیده
  رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی به دلیل نقش برجسته آن در کسب مزیت رقابتی، مورد توجه صاحب‌نظران قرار گرفته و مدیریت استعدادهای سازمانی به طور مستقیم و با نقش میانجی رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان از جمله متغیرهای اثرگذار بر رفتار کارآفرینانه هستند. هدف از پژوهش حاضر، بررسی نقش میانجی‌‌ رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان در رابطه ...  بیشتر

تاثیر استرس های نقش بر رضایتمندی زنان شاغل با در نظر گرفتن نقش خودکارآمدی آنان

فرشته منصوری موید؛ فاطمه یاوری گهر

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 125-144

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8445

چکیده
  الزامات زندگی کنونی باعث گردیده که زنان علاوه بر نقش های سنتی، به ایفای نقش های اکتسابی نیز بپردازند. به همین دلیل زنان همواره در تعارض بین فعالیت های درون و بیرون منزل قرار دارند و این امر باعث بروز استرس ناشی از نقش های متعدد می گردد که این امر بر سلامت جسمی و روحی زنان و نیز، رضایتمندی آنان از فعالیت‏های بیرون و درون منزل تاثیر دارد. ...  بیشتر

تاثیر رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن بر مزیت رقابتی

داود حسین پور؛ فاطمه شمس

دوره 26، شماره 86 ، دی 1396، صفحه 145-166

http://dx.doi.org/10.22054/jmsd.2017.8446

چکیده
  امروزه توجه و سرمایه گذاری بر جنبه های مثبت برای موفقیت سازمان ها ضروری است . در این راستا رفتار سازمانی مثبت و ابعاد آن در سازمان  ایجاد سرمایه روانشناختی می کند که  به باور پژوهشگران این سرمایه  قادر به تامین مزیت رقابتی برای سازمان ها است. کسب مزیت رقابتی برای هر سازمانی در هر صنعتی اهمیت دارد. با توجه به گستردگی رقابت در صنایع ...  بیشتر