کلیدواژه‌ها = رهبری تحول آفرین
تعداد مقالات: 4
2. نقش واسطه‌ای مشارکت کارکنان در ارتباط بین رهبری تحول آفرین و آمادگی برای تغییر سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 99-123

محمدرضا اردلان؛ سیروس قنبری؛ خلیل زندی


3. فراتحلیل پژوهش‌های رابطه‌ی رهبری تحول‌آفرین با رفتار شهروندی سازمانی

دوره 24، شماره 77، تابستان 1394، صفحه 125-152

یوسف محمدی مقدم؛ جعفر عباس پور


4. رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

دوره 21، شماره 69، زمستان 1391، صفحه 151-170

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی