دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوی هم‌راستایی گونه‌های بازاریابی داخلی و اشتباهات کارکنان بر اساس منطق نوع شناسی

علیرضا کوشکی جهرمی؛ معین عبدالمحمد سقا؛ سعید زرندی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 183-227

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68380.4162

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف گونه‌شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان‌ها برآمده‌اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و ...  بیشتر

تاثیر تعهد عاطفی بر مقاومت کارکنان در برابر تغییر به ‌واسطه نگرش و آمادگی برای تغییر

نفیسه صادات صدر؛ علیرضا خوراکیان؛ غلامرضا ملک زاده

دوره 29، شماره 96 ، تیر 1399، ، صفحه 101-120

https://doi.org/10.22054/jmsd.2020.47213.3439

چکیده
  محیط پیچیده و متغیر امروزی، سازمان‌ها را وادار به نوآوری و ایجاد تغییرات می‌کند. درحالیکه مطالعات تغییر ‌سازمانی نشان می‌دهند که اغلب، کارکنان در اجرای تغییرات سازمان همکاری نمی‌کنند و در برابر آن مقاومت می‌کنند. در نتیجه مقاومت و عدم همکاری کارکنان منجر به عدم موفقیت برنامه تغییر در سازمان خواهد شد. تحقیق حاضر به بررسی تاثیر ...  بیشتر

الگوی هماهنگی گونه های قدرت با گونه های تغییر و اثر این هماهنگی بر عملکرد شرکت ها

سیدعلی اکبر افجه؛ جمشید صالحی صدقیانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ محسن ادبی فیروزجایی

دوره 24، شماره 77 ، تیر 1394، ، صفحه 187-219

چکیده
  بیش از 70% تلاش‏های تغییر، در تحقق اهداف پیش بینی شده ناکام می مانند. یکی از مهمترین دلایل این ناکامی، عدم هماهنگی گونه‏های تغییر با گونه‏های قدرت سازمانی می باشد. هدف از این مقاله، بررسی هماهنگی گونه‏های قدرت با گونه‏های تغییر و تاثیر آن بر عملکرد در 18 مورد از شرکت‏های بازرگانی وزارت دفاع (غیرنظامی) می باشد. تحقیق حاضر از نظر ...  بیشتر