کلیدواژه‌ها = ساختار سازمانی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و منابع قدرت مدیران در واحدهای ستادی دانشگاه شیراز

دوره 21، شماره 66، زمستان 1390، صفحه 165-193

هاجر معینی شهرکی؛ جعفر ترک زاده؛ مهدی محمدی؛ محسن خادمی


3. بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری

دوره 19، شماره 59، پاییز 1388، صفحه 113-126

حبیب الله جوانمرد؛ عباس مردانی