بررسی توسعه کارآفرینانه صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک با رویکرد ساختاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

این تحقیق در زمینه بررسی توسعه کارآفرینانهی صنایع کوچک با رویکرد ساختاری در شهرک صنعتی اراک (۱) انجام گرفته است. هدف اصلی تحقیق بررسی رابطه بین ساختار سازمانی کارآفرینانه ی صنایع کوچک شهرک صنعتی اراک بوده، در این تحقیق چهار شاخص به عنوان شاخص های توسعه کارآفرینانه ذکر گردیده که افزایش در آمد، رضایت مندی مشتری، افزایش سهم بازار، نوآوری در خدمات یا محصولات را شامل می گردد. ساختار کارآفرینانه شامل شاخصهای، انعطاف پذیری در قوانین و مقررات، شفافیت در وظایف، وجود تیم های کاری و ارتباطات سازمانی است. برای بررسی رابطه بین ساختار کارآفرینانه و توسعه کارآفرینانه از ضریب همبستگی اسپیرمن استفاده گردیده است نتایج نشان میدهد که بین انعطاف پذیری در قوانین و مقررات، شفافیت در وظایف ، وجود تیم های کاری، ارتباطات سازمانی کارآفرینانه و توسعه ی کارآفرینانه صنایع کوچک ارتباط مثبت وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Looking At Small Industries Entrepreneurial Development with Special Reference to Practices in Iran, Arak Industrial Zone Based On Structural Approach and Top Managers' View

نویسندگان [English]

  • habib -o llah javanmard 1
  • abbas mardani 2
چکیده [English]

This paper looks at small industries entrepreneurial development based on structural approach with special reference to practices in Iran, Arak Industrial zone public seminar and hearings can effectively improve trust and accountability relationships between urban organizations and citizen.

کلیدواژه‌ها [English]

  • citizen participation
  • municipality
  • urban affairs administration
  • public involvement
  • interests and trust