1. مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 105-132

کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ وهاب خلیلی شجاعی


2. نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 44-57

کامران فیضی؛ رحمان پوردهزاد


3. کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم در تصمیم گیری مدیران

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 139-161

کامران فیضی؛ علیرضا مقدسی


4. مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 18-134

کامران فیضی


5. شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی

دوره 9، شماره 33.34، تابستان 1381، صفحه 69-93

کامران فیضی؛ احمد اللهیاری


6. تجزیه و تحلیل مشکل نگرشهای متفاوت در شبیه سازی رایانه ای

دوره 7، شماره 27.28، زمستان 1379، صفحه 63-76

کامران فیضی


7. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 105-126

کامران فیضی


8. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 105-140

کامران فیضی


9. نگاهی به گسترش تکنولوژی انفورماتیک در ایران از ابتدا تا سالهای پایانی دهه 1350

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 28-35

کامران فیضی