شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مهمترین مسایل پیش روی مدیران امروزی، چگونگی تامین، تخصیص و بهره برداری از منابع محدود، دستیابی به بهترین عملکرد است. سیستم های حمل و نقل شهری نیز با چنین مسایلی مواجه هستند. این سیستم ها بنا به تاثیر عمیقی که بر سیستم های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی دارند باید علاوه بر درآمد زایی، رضایت مسافران و حیثیت اجتماعی خود را نیز مدنظر قرار دهند. در این مقاله برای بهبود عملکرد سیستم صف خطوط اتوبوسرانی شهری در تهران، یک مدل شبیه سازی ارایه شده است. به وسیله این مدل، چگونگی رفتار سیستم در موقعیت های گوناگون بررسی و یک سیستم پشتیبانی تصمیم گیری برای آن، ارایه گردیده است. با استفاده از این سیستم، می توان تاثیر تغییرات متغیرهای اصلی خط اتوبوسرانی را بر کلیت سیستم، به ویژه خروجی های آن مشاهده نمود. در این تحقیق به عنوان نمونه خط 427 اتوبوسرانی شرکت واحد اتوبوسرانی از میدان نازی آباد تا میدان انقلاب مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Simulation of a bus line queuing system.

نویسندگان [English]

  • kamran feizi 1
  • ahmad allah yari 2
چکیده [English]

One  of the  most  important  problems   that  managers   face,  is  supplying, allocating and  using the  limited  resources  to achieve  the  best performance.
Managers  of urban   transporting  systems  face  such  problems   too.  These systems  not  only  should  increase  their  incomes  but  also  should  satisfy  the customers and gain the  required  social  esteem.
 
 
This  article  presents a simulation  model  of a  bus  line  queuing  system  in order to study  and  improve  it's  performance.  By this  model  one  can  imitate the  behavior of this system and  provide  a decision support system for it and similar  systems.  Such  models  can  analyze  the  impact  of changes  in  main variables  on  the  performance of system.
 The  model  developed   through  identifying  performance criteria of system, stochastic  and   deterministic  variables  and   determining   main   Events   that impact  these  criteria and variables.
 Greatest  average  waiting time  of each  customer,  Greatest average  queue length in  each  bus station and  Greatest average  idle time of each bus are the performance criteria of a bus line queuing  system should  be assessed