1. سرمایه اجتماعی: مفاهیم و نظریه ها

صفحه 9-26

سید مهدی الوانی؛ میرعلی سید نقوی


2. اجرای عملیات به هنگام با کاربرد ارتباطات الکترونیک جهت انتقال سریع مواد و قطعات به خط تولید

صفحه 27-52

ابولفضل کزازی؛ نیما ضمیری


3. نقدی بر نظریه سلسله مراتبی بودن نیازها در ایجاد انگیزش

صفحه 53-68

قاسم انصاری رنانی


4. شبیه سازی سیستم صف خط اتوبوسرانی

صفحه 69-93

کامران فیضی؛ احمد اللهیاری


5. جهانی شدن و اثرات آن

صفحه 95-122

ابوالقاسم طاهری


6. گزارشگری تجاری الکترونیک

صفحه 123-145

یحیی حساس یگانه؛ علی اکبر یحیی پور


7. بازاریابی: تحولات، چالشها و راهکارها در هزاره سوم

صفحه 147-174

حمید خداداد حسینی؛ سعید فتحی


8. توانمند سازی کارکنان: رویکردها و فرایندها

صفحه 175-204

محمد محمدی


9. ارزیابی طراحی کیفیت فراگیر در شرکت های متوسط: نتیجه تحقیق

صفحه 205-224

منوچهر انصاری