جهانی شدن و اثرات آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

جهانی شدن عبارت از روندی چند شکلی است که وابستگی متقابل میان منطقه های جهان و جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی را به وجود می آورد. تعادل های درونی و گونه گونی تمام جامعه، اعم از بسیار پیشرفته و عقب مانده در این روند، عمیقا دگرگون می شود. برخلاف آن چه که تصور می شد جهانی شدن پدیده ای صرفا اقتصادی نیست بلکه تمام جنبه های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی زندگی بشر را در بر می گیرد. مارتین آلبرو، جهانی شدن را فرایندی که بر اساس آن، تمام مردم جهان در یک جامعه جهانی واحد به هم می پیوندند. تعریف می کند. واژه جهانی شدن از جهاتی مفهومی کاملا جدید و از لحاظی مقوله قدیمی به شمار می رود. بسیاری از انگاره های جهانی شدن، به شکل آرمان خواهانه آن، مانند همبستگی انسانها، حقوق بشر، برابری، برادری ، عدالت جهانی و از قرن ها پیش، توسط علمای اخلاق، حقوقدان ها، رهبران و سیاستمداران، مطرح است. ظهور این پدیده، باعث بروز تحرک شگفت انگیز اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و ارزشی شده و ضمن کاهش فاصله زمان و مکان، تفاسیر جدیدی از سیاست، اقتصاد، فرهنگ، دولت، اقتدار، امنیت و غیره به دست می دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Globalization and its effects

نویسنده [English]

  • aboghasem taheri