هماهنگی: معیار صحت

سیدمحمد اعرابی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 3-10

چکیده
  منطق، ابزاری است برای کاهش خطای ذهن که به واسطه آن اشتباهات کاهش یافته و از طرف دیگر موجب رفع اختلافات می گردد. موضوعات متفاوت مستلزم داشتن منطق های مناسب با قلمرو خاص آنهاست. با توجه به اینکه نقش عمده منطق ایجاد هماهنگی و انسجام در ادراکات است لذا اساسا خود منطق ها باید هماهنگ باشند تا بتوانند چنین نقشی را بعهده گیرند و آن مستلزم وجود ...  بیشتر

لزوم تقویت مهارتهای مدیریت رویکردی اقتضایی در انتخاب روش مناسب

ناصر میرسپاسی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 11-33

چکیده
  آموزش مدیریت در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما با پرسش ها و ابهامهایی مواجه شده که باعث شک و تردیدهایی در ذهن برنامه ریزان و مدیران آموزش سازمان های بزرگ و مراکز آموزش مدیریت شده است. البته این تردید ها در مورد لزوم و ضرورت آموزش به مدیران است به نحوی که از منبعی که صرف این اقدام مهم میشود استفاده مطلوب تر شود و مهم تر از آن مدیران را ...  بیشتر

چند روش طراحی استراتژی کلی برای سازمان های انتفاعی

حسین رحمان سرشت

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 10-53

چکیده
  آشنایی با چند روش طراحی استراتژی کلی در سطح سازمان های انتفاعی درک مراحل برنامه ریزی را برای علاقه مندان به آن بخصوص در سطوح کلی سازمان های چند محصوله و تک تک واحدهای تولید کننده هر یک از آن محصولات آسان می نماید. این روش ها چارچوبهای کلی برای تدوین استراتژی های تفصیلی و جامع در بر گیرنده سطوح مختلف سازمانی به دست می دهد.این راه کارهای ...  بیشتر

کارایی دولت و خصوصی سازی

جمشید پژویان

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 55-66

چکیده
  کارائی دولت همواره یکی از سوالات بحث انگیز بوده و نظریات و تحقیقات مختلفی در این زمینه انجام شده است که در مدیریت بخش عمومی آموزنده و مفید است. در این مقاله کوشش شده تا به سوال فوق پاسخ داده شود. اندازه دولت یکی از مباحث اقتصاد بخش عمومی یا مالیه عمومی است که در طی سالهای گذشته قبل از آنکه متاثر از مقوله کارائی باشد از مفاهیم دستوری یا ...  بیشتر

خصوصی سازی در هندوستان

آرام طاعتی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 67-82

چکیده
  خصوصی سازی تجدید نظری بر تئوری های مربوط به ضرورت مداخله دولت در مدیریت منابع اقتصادی جامعه است. واژه خصوصی سازی که از سال 1983 در ادبیات اقتصادی ظاهر شده است ریشه در تئوری اقتصاد بازار آزاد دارد. خصوصی سازی نه تنها شامل حاکمیت عوامل اقتصادی در تصمیمات مدیریت دولتی است بلکه شامل فعالیت هایی است که معمولا توسط بخش دولتی و به صورت غیر انتفاعی ...  بیشتر

حسابداری منابع انسانی مدلی برای ارزشگذاری منابع انسانی سازمانها

محمدرضا پژوهی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 83-93

چکیده
  منابع انسانی ماهر و متخصص برای یک سازمان همانند دارائیها و سرمایه گذاریهای آن سازمان دارای اهمیت اساسی است. مدیران سازمانها به منظور افزایش کارائی سازمان تحت سرپرستی خود همواره مبالغ هنگفتی را صرف آموزش و پرورش کارگران و کارمندان می نمایند اما معمولا مدیران اطلاعات جامعی در مورد ارزش اقتصادی منابع انسانی و میزان آموزش و تخصص آنها ...  بیشتر

سبک شما در مدیریت تعارض چیست

مهدی الوانی

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 95-100

چکیده
  شاید اغلب مدیران در جریان کار با موقعیت های تعارض آمیز برخورد داشته اند و این مساله را در سازمان بگونه ای تجربه کرده اند. هر مدیری در مواجهه با تعارض به شیوه ای خاص عمل می کند. مدیری خونسرد از کنار مساله می گذرد و آن را نادیده می گیرد. مدیر دیگری واکنش های شدید از خود بروز می دهد و مدیر دیگر برخورد مسالمت آمیزی را برای حل تعارض در پیش می ...  بیشتر

آیا شما یک استراتژیست هستید یا فقط یک مدیر؟

علی مفتخر

دوره 2، شماره 8 ، اسفند 1371، صفحه 101-119

چکیده
  در این مقاله با استفاده از ده پرسش مطرح شده، مدیران می توانند تفکر استراتژیک خود را طبق روش فکری و مقیاس های یک ژنرال پروسی اندازه گیری کنند. شاید مشهورترین استراتژیست دنیا یک مدیر کار آفرین نبود، بلکه یک ژنرال بود. هلموت نویسنده ای چیره دست بود و دو ویژگی با ارزش او را به یک استراتژیست ممتاز تبدیل نموده بود. 1- توانایی درک اهمیت رویدادها ...  بیشتر