هماهنگی: معیار صحت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

منطق، ابزاری است برای کاهش خطای ذهن که به واسطه آن اشتباهات کاهش یافته و از طرف دیگر موجب رفع اختلافات می گردد.
موضوعات متفاوت مستلزم داشتن منطق های مناسب با قلمرو خاص آنهاست. با توجه به اینکه نقش عمده منطق ایجاد هماهنگی و انسجام در ادراکات است لذا اساسا خود منطق ها باید هماهنگ باشند تا بتوانند چنین نقشی را بعهده گیرند و آن مستلزم وجود مبنایی مشترک بر تمامی منطق هاست که بعنوان ربط جامع در بین همه منطق ها عمل نماید.
هر منطقی متکفل ملاحظه رابطه بین مقدمات و نتایج است لذا خصلت مشترک همه آنها دلالت است و آن مبنای هر منطقی است.
دلالت باید به علت و منشائی بازگردد که آن امری حقیقی بوده و دارای سه خصوصیت کلی انکارناپذیری، شمولیت و ثبوت باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Coordination: Health criteria

نویسنده [English]

  • seydmohamad erabi