1. طراحی و پیاده سازی سیستم سنجش کیفیت توزیع مرسولات عادی در شرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دوره 20، شماره 61، بهار 1389، صفحه 149-165

کاوه شیبانی؛ افسانه واحدیان؛ امیر صالحی پور؛ محمد مهدی پایدار


2. مدیریت ارتباط با مشتری و رضایت مشتریان: تحلیلی براساس مدل کیفیت خدمات (سرکوال) (شرکت تجارت الکترونیک پارسیان)

دوره 19، شماره 57، بهار 1387، صفحه 105-132

کامران فیضی؛ ابوالفضل کزازی؛ وهاب خلیلی شجاعی


3. مشتری مداری: رمز موفقیت سازمان های متعالی

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 153-183

اسدالله کردنائیج


4. رویکرد جدید به مدیریت کیفیت

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 201-220

جمشید صالحی صدقیاتی