دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان

مرتضی موسی خانی؛ سیدمهدی الوانی؛ ابراهیم محمودزاده؛ یاسر علی‌دادی تلخستانی

دوره 28، شماره 92 ، تیر 1398، ، صفحه 35-64

https://doi.org/10.22054/jmsd.2019.10104

چکیده
  دوسوتوانی سازمانی به توانایی در اکتشاف و بهره‌برداری همزمان، اطلاق می­شود. برای دستیابی به آن به منابع مختلفی نیاز است که مهمترین منبع، سرمایه اجتماعی است. این مطالعه به دنبال شناسایی عوامل موثر بر ایجاد سرمایه اجتماعی دوسوتوان در سازمانی دفاعی-صنعتی بود. برای دستیابی به هدف پژوهش، از روش ترکیبی (پژوهش­های کمی و کیفی)، استفاده ...  بیشتر

الگوی توسعه یادگیری دوجانبه برای سازمان ها

میرعلی سیدنقوی؛ وجه الله قربانی زاده؛ داود حسین پور؛ علیرضا کوشکی جهرمی

دوره 25، شماره 80 ، تیر 1395، ، صفحه 1-26

https://doi.org/10.22054/jmsd.2016.4025

چکیده
  یادگیری سازمانی قابلیت سازمان برای ایجاد، انتشار و عمل براساس دانش تولید شده و اکتشاف و انتفاع فعالیت‏های یادگیری برای تولید یادگیری سازمانی دوجانبه مورد نیازمی‏باشد. هدف این مقاله ایجاد یک مقیاس و مدل توسعه یافته و جامع برای طبقه بندی سازمان‏ها در حوزه یادگیری است که با بهره‏مندی  از این مدل یادگیری بتوان سازمان‏های ...  بیشتر

نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی
دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، ، صفحه 53-68

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که با ارائه دستور کاری به مدیران، به آنها در تشکیل جلسات کاری و به طور کلی بالابردن کارآئی گروه یاری رساند. با اجرا و در نظر گرفتن نکات مندرج در این مقاله، وظیفه مدیر در زمینه اداره موفق گروهی،ساده میشود. دربخش های مختلف دستورالعمل هائی در رابطه با چرخه مدیریت گروهی ارائه میشود.انتظار می رود که با ملحوظ داشتن ...  بیشتر