کلیدواژه‌ها = دولت الکترونیک
تعداد مقالات: 4
1. تأثیر دولت الکترونیک بر مسئولیت پذیری اجتماعی

دوره 22، شماره 71، پاییز 1392، صفحه 75-104

محسن قدمی؛ زهرا کوثر


2. مطالعه دولت الکترونیک و چابکی در سازمان ثبت احوال استان تهران

دوره 21، شماره 67، بهار 1391، صفحه 1-17

رضا واعظی؛ فرزانه صداقت پور


3. دولت الکترونیک در آسیا

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 1-22

شمس السادات زاهدی؛ نور محمد یقوبی


4. دولت الکترونیک؛ الگوی انتقالی

دوره 13، شماره 50، تابستان 1385، صفحه 97-117

نورمحمد یعقوبی