دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
الگوی هم‌راستایی گونه‌های بازاریابی داخلی و اشتباهات کارکنان بر اساس منطق نوع شناسی

علیرضا کوشکی جهرمی؛ معین عبدالمحمد سقا؛ سعید زرندی

دوره 32، شماره 107 ، فروردین 1402، ، صفحه 183-227

https://doi.org/10.22054/jmsd.2022.68380.4162

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف گونه‌شناسی همراستایی انواع اشتباهات کارکنان و یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی انجام شده است. بدین منظور نگارندگان به بررسی ادبیات و مرور عمیق مبانی نظری موجود در حوزه اشتباهات کارکنان و نحوه یادگیری از آن‌ها با رویکرد بازاریابی داخلی در سازمان‌ها برآمده‌اند و سپس بر اساس ماتریس بازاریابی داخلی و ...  بیشتر

نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور

محمدحسین صبحیه؛ محمد اقدسی؛ مهدی شامی زنجانی؛ حمید حکمیان

دوره 27، شماره 88 ، تیر 1397، ، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22054/jmsd.2018.8925

چکیده
  پروژه‌ها بستر بسیار مستعدی برای یادگیری هستند ولی به دلیل موقت بودن پروژه‌ها یادگیری در سازمان‌های پروژه محور رسوب نمی‌کند. پیش‌ازاین در حوزه سازمان‌های عملیاتی مدل‌هایی برای شکل‌دهی مفهوم سازمان یادگیرنده ارائه شده ولی این مدل‌ها به دلیل چالش‌های خاصی که در سازمان‌های پروژه محور حاکم است نمی‌توانند در یکپارچه نمودن یادگیری ...  بیشتر

نسل جدید سازمانهای یادگیرنده
دوره 4، شماره 13.14 ، شهریور 1373، ، صفحه 127-140

چکیده
  در آغاز هزاره سوم نسل جدیدی از سازمان یادگیرنده پا به عرصه وجود نهاده اند. این سازمانها ابزارهای جدیدی را برای یادگیری بکار گرفته و از ابزارهای نسل پیشین خود نیز با کارآیی بیشتری بهره جسته اند. سازمانهای یادگیرنده جدید در دنیای رقابتی امکان توفیق بسیار داشته و قادرند به خوبی مأموریتهای خود رامحقق سازند. در این مقاله کوشش شده تا با ...  بیشتر