دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
رفتار سازمانی
تأثیر سبک‌های رهبری خدمتگزار و اخلاقی بر خلاقیت کارکنان

حسین حمزوی؛ بهروز رضائی منش؛ حبیب رودساز

دوره 32، شماره 110 ، دی 1402، ، صفحه 35-72

https://doi.org/10.22054/jmsd.2023.73995.4325

چکیده
  تشویق و تقویت خلاقیت در بین کارکنان یک استراتژی مهم برای حفظ و بهبود مزیت‌های رقابتی، تضمین بقای طولانی‌مدت و رشد سازمان‌ها است. از طرفی تعیین اینکه سبک‌های رهبری از طریق کدام روش، رویه و رویکردها و از طریق کدام استراتژی با خلاقیت کارکنان مرتبط بوده، مهم است. رفتار شهروندی سازمانی به‌عنوان یک رفتار روان‌شناختی ممکن است نقش حیاتی ...  بیشتر

فراتحلیل ارتباط میان کیفیت زندگی کاری و تعهّد سازمانی

بهروز رضائی منش؛ جعفر عباس پور

دوره 24، شماره 78 ، آذر 1394، ، صفحه 65-88

چکیده
  با توجه به رشد تحقیقات در حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی، دانشمندان به این نتیجه رسیده­اند که تسلط بر تمام ابعاد یک مسأله تا حد زیادی امکان­پذیر نیست؛ بنابراین به انجام تحقیقات ترکیبی روی آورده­اند که عصارۀ تحقیقات موجود در یک موضوع خاص را به روشی منظم برای آنها فراهم می­کند. پژوهش حاضر با هدف ترکیب کمی نتایج پژوهش‌های انجام شده ...  بیشتر

رابطه رهبری تحول آفرین و سرمایه اجتماعی در کسب و کارهای کوچک

بهروز رضائی منش؛ راحیل عادلی؛ داود بهرامی؛ فیروز زندی

دوره 21، شماره 69 ، دی 1391، ، صفحه 151-170

چکیده
  سرمایه های مرتبط با منابع انسانی، یکی از مهمترین منابع کسب و کارهای کوچک است که با توجهبه ماهیت کاری اینگونه سازمانها یکی از عوامل تضمین کننده موفقیت آنها در دنیای تجاری امروزاست. در اینگونه کسب و کارها، به دلیل تعداد کم کارکنان، رهبر نقش پویاتری در فرآیندهایسازمانی دارد و میتواند در استفاده بهینه از منابع انسانی راهگشای سازمان باشد ...  بیشتر

تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر مزیت رقابتی

حبیب رودساز؛ بهروز رضائی منش؛ شقایق توکلی

دوره 21، شماره 68 ، آذر 1391، ، صفحه 109-134

چکیده
  کارکنان صف در سازمان‎های خدماتی منبع مهمی برای ایجاد تمایز و مزیت رقابتی هستند.کیفیت خدمات، رضایت مشتری و برند سازمان‎ها تحت تأثیر اعمال و رفتار کارکنان خط اول می‌باشد. بانک‏ها به عنوان واحدهای تحت نظارت بانک مرکزی ملزم به رعایت کلیه قوانین و ضوابط ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی می‌باشند این امر بیانگر عدم اختیار بانک ها به تعیین ...  بیشتر