مدیریت زمان در سازمان تولیدی

نصرالله غفاری

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 1-8

چکیده
  زمان از عناصر سرمایه و همزمان محدودیت کننده مدیریت سازمان صنعتی است. نحوه وروش استفاده از این عنصر ارزشمند و حیاتی، معیار سنجش عملکرد مدیریت است. در این مقاله تعدادی از تکنیک های مؤثر و کاربردی در نیل به بهرهوری سازمان صنعتی مطرح شده اند و شاید بتوان گفت این تکنیک ها دقیق ترین ابزاری هستند که تاکنون ابداع و همگام با پیشرفت وتحولات تکولوژی ...  بیشتر

ابزارهای الگوسازی در ایجاد و گسترش نظامهای اطلاعاتی

شمس السادات زاهدی

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 9-22

چکیده
  برای برقراری ارتباط با استفاده کنندگان از نظام های اطلاعاتی و همچنین به منظور تجربهپروژه های مختلف و پیش بینی نحوه عمل سیستم ها از ابزارهای الگوسازی استفاده می شود. در حال حاضر ابزارهای الگوسازی گوناگونی وجود دارند که اغلب آنها با یکدیگر مشابهند. در این مقاله به برخی از انواع متداول ابزارهای الگوسازی از قبیل نمودار جریان داده ها فرهنگ ...  بیشتر

آشنائی با گات و معرفی E.D.I به عنوان گامی در راستای تجارت جهانی

داوود محب علی

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 23-29

چکیده
  در این مقاله گات موافقت نامه عمومی تعرفه ها و تجارت»، تاریخچه، اهداف و رسالت عمده آن که به طور کلی، ایجاد یک بازار جهانی بدون هیج رادع و مانعی است با مورد بررسی قرار می گیرد و نهایتا E.D.I که سعی به بهره گیرى از وسایل ارتباط جمعی و تجهیزات مدرن کامپیوتری دارد و اطلاعات مورد نیاز خریداران و فروشندگان را در اختیار آنان گذارده و رابطی این ...  بیشتر

نگرشی به صنعت جهانگردی

محمد ولی کیان مهر

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 41-51

چکیده
  در سال های اخیر جهانگردی به منبع درآمد سرشاری در تجارت جهانی و عامل مهمی دربهبود موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها تبدیل گشته است. در این مقاله سعی گردیده است که اهمیت جهانگردی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا مسائل و مشکلات توسعه جهانگردی مطرح و وظایف سازمان های جهانگردیجهت مقابله با آنها ...  بیشتر

نحوه بهبودبخشیدن به مدیریت گروهی
دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 53-68

چکیده
  در این مقاله سعی شده است که با ارائه دستور کاری به مدیران، به آنها در تشکیل جلسات کاری و به طور کلی بالابردن کارآئی گروه یاری رساند. با اجرا و در نظر گرفتن نکات مندرج در این مقاله، وظیفه مدیر در زمینه اداره موفق گروهی،ساده میشود. دربخش های مختلف دستورالعمل هائی در رابطه با چرخه مدیریت گروهی ارائه میشود.انتظار می رود که با ملحوظ داشتن ...  بیشتر

شناختی از هشت الگوی بازاریابی

عبدالرحیم ابراهیمی

دوره 3، شماره 12 ، اسفند 1372، صفحه 69-83

چکیده
  هر سازمانی برای تداوم فعالیت های خود، نیاز به کسب درآمد و منابع اعتباری دارد. یکی از مهمترین طرق تامین منابع، فروش کالاها، خدمات و ایدهها می باشند. نقشی مدیریت بازاریابی در اقتصاد خرد و کلان و برنامه ریزیهای هر کشور فوق العاده حساس است. در مقاله حاضر هشت نوع་مختلف بازاریابی برای کالاها، خدمات و ایدهها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. ...  بیشتر