نگرشی به صنعت جهانگردی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در سال های اخیر جهانگردی به منبع درآمد سرشاری در تجارت جهانی و عامل مهمی دربهبود موازنه بازرگانی و تراز پرداخت های بسیاری از کشورها تبدیل گشته است. در این مقاله سعی گردیده است که اهمیت جهانگردی و نقش آن در رشد و توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گیرد. نهایتا مسائل و مشکلات توسعه جهانگردی مطرح و وظایف سازمان های جهانگردیجهت مقابله با آنها تشریح گردیده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

.

نویسنده [English]

  • mohammad vali ;ian mehr
دوره 3، شماره 12
زمستان 1372
صفحه 41-51
  • تاریخ دریافت: 05 آبان 1395
  • تاریخ پذیرش: 05 آبان 1395