تغییر و تحولات جهانی، آموزش و پژوهش های مربوط به مدیریت و بازرگانی

حسین رحمان سرشت

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1370، صفحه 1-7

چکیده
  در صورتی آموزش و تحقیقات مدیریت، پویا و چاره ساز خواهد بود که بتواند به نیازهای منتج از شرایط ملی و بین المللی پاسخ دهد. مدیران برای اعمال رهبری در یک جامعه جهانی پر تلاطم نمی باید صرفا به برخورداری از مهارتهای مدیریتی معمول دلخوش کنند.در واقع هماورد طلبیهای شرایط جاری و آینده ایجاب می کند آنان خود را حداقل به مهارتها و تواناییهایی ...  بیشتر

مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی

حسین باهر

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1370، صفحه 8-16

چکیده
  در ضرورت طراحی نظام نوین برای مدیریت در جامعه امروز کشورمان سخن بسیار گفته شده و مقاله ها و نوشته های چندی در این زمینه تنظیم گردیده که هر کدام از زاویه ای به این مهم نگریسته اند. در مقاله ای که پیش رو دارید نویسنده کوشیده است تا تعریفی از مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی ارائه داده، مقدمه ای را در مورد مدیریت اسلامی رقم بزند و مسائل رفتاری ...  بیشتر

نگرش کارکنان درباره عوامل موثر در رضایت شغلی و ترک خدمت

محمود ساعتچی

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1370، صفحه 17-32

چکیده
  انجام پژوهش های سازمانی با تاکید بر جنبه های رفتاری کاری جدید در زمینه مدیریت بشمار می آید و نیاز کشور به اینگونه تحقیقات امری مسلم و قطعی است. نشریه مطالعات مدیریت در پاسخ به این نیاز تلاش می کند تا از این پس بخشی از مجله را به طرح نتایج تحقیقات مدیریت اختصاص دهد و اینکه اولین مقاله تحقیقی را به حضور شما تقدیم می نماید. در این مقاله با ...  بیشتر

شیوه های مدیریت ژاپنی و تاثیر آن بر استراتژی بازرگانی

حسین رحمانسرشت

دوره 1، شماره 4 ، اسفند 1370، صفحه 33-55

چکیده
  طبیعی است که اگر شیوه های صحیح مدیریت مورد استفاده در یک کشور با ویژگی های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی آن متناسب باشد در افزایش بهره وری آن کشور اثر قابل توجهی خواهد داشت. بنابراین منظور از ترجمه این مقاله این نیست که خواننده به جای تلاش برای یافتن شیوه هایی متناسب با مقتضیات کشورمان به استفاده از شیوه های مدیریت ژاپنی دعوت شود بلکه منظور ...  بیشتر