مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در ضرورت طراحی نظام نوین برای مدیریت در جامعه امروز کشورمان سخن بسیار گفته شده و مقاله ها و نوشته های چندی در این زمینه تنظیم گردیده که هر کدام از زاویه ای به این مهم نگریسته اند. در مقاله ای که پیش رو دارید نویسنده کوشیده است تا تعریفی از مدیریت مبتنی بر ارزشهای اسلامی ارائه داده، مقدمه ای را در مورد مدیریت اسلامی رقم بزند و مسائل رفتاری و جوابهای کرداری را در اسلام بیان دارد همانگونه که از عنوان مطلب مستفاد می شود این کار مقدمه ای است در زمینه گسترده مدیریت اسلامی.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

مقدمه ای بر تئوری عمومی مدیریت اسلامی

نویسنده [English]

  • hoseyn baher