دوره و شماره: دوره 27، شماره 88، تابستان 1397، صفحه 1-180 
2. نگاه یکپارچه به یادگیری در سازمان‌های پروژه محور

صفحه 1-24

10.22054/jmsd.2018.8925

محمدحسین صبحیه؛ محمد اقدسی؛ مهدی شامی زنجانی؛ حمید حکمیان


3. شایستگی و ارتباط آن با عملکرد کارکنان

صفحه 25-50

10.22054/jmsd.2018.8926

سید یعقوب حسینی؛ مانی آرمان؛ زهرا محمدی زاده


4. عوامل موثر بر ادراک در فرایند قانون‌گذاری

صفحه 51-74

10.22054/jmsd.2018.8927

سید علی اکبر افجۀ؛ وجه الله قربانی‌زاده؛ الهام حیدری


6. فرآیند درون فردی مشارکت در تسهیم دانش

صفحه 103-141

10.22054/jmsd.2018.8929

علی شائمی برزکی؛ مسعود کیان‌پور؛ فاطمه شاکری