دوره 33 (1403)
دوره 32 (1402)
دوره 31 (1401)
دوره 30 (1400)
دوره 29 (1399)
دوره 28 (1398)
دوره 27 (1397)
دوره 26 (1396)
دوره 25 (1395)
دوره 24 (1394)
دوره 23 (1393)
دوره 22 (1392)
دوره 21 (1391)
دوره 20 (1390)
دوره 19 (1389)
دوره 18 (1388)
دوره 13 (1385)
دوره 12 (1384)
دوره 11 (1383)
دوره 10 (1382)
دوره 9 (1381)
دوره 8 (1380)
دوره 7 (1379)
دوره 6 (1378)
دوره 5 (1374)
دوره 4 (1373)
دوره 3 (1372)
دوره 2 (1371)
دوره 1 (1370)
توسعه سازمانی و سازمان های آینده

عباس محمدزاده

دوره 11، شماره 41.42 ، شهریور 1383، ، صفحه 37-53

چکیده
  روزی در این فکر بودم که در مورد توسعه سازمان در گذشته، حال و آینده چه می توان گفت؛ برحسب اتفاق مقاله ای را یافتم که در سال 1362 برای ارائه در یکی از دوره های آموزشی مدیران عالی تدوین کرده بودم. در این مقاله دو محور مهم به چشم می خورد. 1- توسعه سازمان چیست 2- توسعه سازمان چگونه در آینده سازمانها نقش ایفا خواهد کرد. با شگفتی فراوان متوجه شدم ...  بیشتر

مدیریت مشارکتی ضرورتی اخلاقی است

عباس محمدزاده

دوره 6، شماره 21.22 ، شهریور 1378، ، صفحه 157-186

چکیده
  بیش از 50 سال پژوهش و تحقیق نشان می دهد که مدیریت مشارکتی اگر به درستی و بر اساس نظریه ی اقتضا به کار گرفته شود موجب رضایت شغلی، بهبود عملکرد و افزایش بهره وری می گردد. اما باید توجه داشت که تصمیم به استفاده از این شیوه ی مدیریت محدود به دلایل فوق نمی باشد بلکه بیشتر تصمیمی است که به رعایت اصول اخلاقی در مدیریت بر میگردد. زمانی که نیازهای ...  بیشتر

بعد وظیفه ای در بهبود اثر بخشی رهبری

عباس محمدزاده

دوره 5، شماره 20 ، اسفند 1374، ، صفحه 75-92

چکیده
  یکی از مشکلات عمومی سازمان های کشور، اعم از بخش عمومی یا خصوصی، پایین بودن سطح عملکرد و تعهد است. در این مقاله ضمن آشنایی با رویکرد وظیفه ای در رهبری، چگونگی استفاده از آن برای افزایش عملکرد و تعهد مورد بررسی قرار می گیرد. رهبر برخوردار از بعد وظیفه ای از ساختار های موجود در درون سازمان بزرگ تر برای ترغیب افراد به انجام وظایف مهم و متعهد ...  بیشتر

تغییر و تحول سازمانی به عنوان استراتژی توسعه

عباس محمدزاده

دوره 2، شماره 6 ، شهریور 1371، ، صفحه 62-76

چکیده
  تجربیات تغییر و تحول سازمانی کشورهای در حال توسعه حاوی نکات جالب و آموزنده ای است که برای پژوهشگران این رشته و مسئولان تغییر و تحول سازمانی بسیار مفید و سازنده به نظر می رسد. از این رو نشریه مطالعات مدیریت عزم آن دارد که در نشر این تجربیات اقدام کند. مقاله حاضر به بررسی پروژه روشهای ارزشیابی مدیریت بهداشت در وزارت بهداشت کشور اردن پرداخته ...  بیشتر