1. طراحی الگوی ارزیابی سطح مدیریت دانش در سازمان های صنعتی ایران (پژوهشی در صنعت خودرو)

دوره 13، شماره 52، زمستان 1385، صفحه 1-16

سید مهدی الوانی؛ کیوان شاهقلیان


2. نظام سلامت الکترونیک در ایران (موانع و چالش ها)

دوره 13، شماره 51، پاییز 1385، صفحه 44-57

کامران فیضی؛ رحمان پوردهزاد


3. تحلیلی از نارسائی های خط مشی گذاری عمومی در ایران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 161-178

محمدصادق مودب


4. طراحی و تبیین نظام حمایت دولت از شرکتهای مشترک بین المللی مقیم ایران و ارایه الگوی مناسب

دوره 12، شماره 47، پاییز 1384، صفحه 99-133

محمد حقیقی؛ محسن کلهری


5. خدمات مورد انتظار از نهادهای دولتی ایران جهت توسعه صادرات شرکتهای کوچک و متوسط (مطالعه موردی: صنایع شکلات سازی ایران)

دوره 12، شماره 45، بهار 1384، صفحه 1-31

سیدمحمد اعرابی؛ زهره دهدشتی شاهرخ


6. استراتژی توسعه ی صادرات غیر نفتی کشور بر اساس درآمد سرانه

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 15-35

سیدمحمد اعرابی؛ حسن قاسمی


7. ارزشیابی راهبردهای حمایت از واحدهای تولیدی کوچک ایران

دوره 11، شماره 43.44، زمستان 1383، صفحه 139-152

شمس الدین ناظمی


8. بررسی رابطه راهبردهای بازار – محصول و عملکرد صادر کنندگان ایرانی

دوره 10، شماره 39.40، زمستان 1382، صفحه 69-98

حسین رحمان سرشت؛ ناصر صنوبر


9. مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

دوره 10، شماره 37.38، تابستان 1382، صفحه 18-134

کامران فیضی


10. بررسی رابطه فرایند توسعه نیروی انسانی با فرایند توسعه تکنولوژی در ایران

دوره 9، شماره 35.36، زمستان 1381، صفحه 50-66

قاسم رمضانپور نرگسی


11. تحلیلی سیستمی از مدیریت حج در جمهوری اسلامی ایران

دوره 8، شماره 32.31، زمستان 1380، صفحه 1-23

شمس السادات زاهدی


12. استفاده اعضای هیات علمی دانشگاه ها از شبکه های اطلاع رسانی در ایران

دوره 8، شماره 29.30، تابستان 1380، صفحه 71-88

محمدرضا تقوا


13. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری – صنعتی در ایران

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 105-126

کامران فیضی


14. بورس اوراق بهادار و فرآیند خصوصی سازی در ایران

دوره 7، شماره 25.26، تابستان 1379، صفحه 21-34

پرویز گلستانی


15. طراحی و تبیین ساختار مناسب برای افزایش کارایی تجاری در ایران

دوره 6، شماره 23.24، زمستان 1378، صفحه 85-113

سیدمحمد اعرابی


16. مطالعه ای در زمینه ی سیستم کنترل تولید در صنعت خودرو سازی ایران

دوره 6، شماره 21.22، تابستان 1378، صفحه 139-156

لعیا الفت


17. مدل مدیریت کیفیت فراگیر برای ایران

دوره 5، شماره 19، پاییز 1374، صفحه 15-37

شمس السادات زاهدی؛ بهنام نخعی


18. تجزیه و تحلیل عملکرد مناطق آزاد تجاری - صنعتی در ایران

دوره 4، شماره 13.14، تابستان 1373، صفحه 105-140

کامران فیضی


19. نگاهی به گسترش تکنولوژی انفورماتیک در ایران از ابتدا تا سالهای پایانی دهه 1350

دوره 1، شماره 3، پاییز 1370، صفحه 28-35

کامران فیضی