مسائل و راه کارهای تشکیل دانشگاه های اینترنتی در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در این تحقیق مفاهیم آموزش فرد محوری ، نقش رایانه در فرد محوری کردن آموزش ، آموزش بر مبنای رایانه " و " کلاس ها و دانشگاه های اینترنتی مورد بررسی قرار می گیرند. خلاصه ای از فرآیند و چگونگی پژوهشی با روش آزمایشی برای نمایش چگونگی اثربخشی آموزش بر مبنای رایانه در مقایسه با آموزش سنتی ارائه می شود. بحثی در مورد چگونگی راه اندازی این نوع آموزش در نظام آموزشی عالی ایران پایان بخش مطالب مقاله خواهد بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Problems and solutions of online universities in Iran

نویسنده [English]

  • kamran feyzi

دوره 10، شماره 37.38
تابستان 1382
صفحه 18-134
  • تاریخ دریافت: 18 مهر 1395
  • تاریخ پذیرش: 18 مهر 1395